lihan-valmistus-web

Miten elintarvikkeen ainesosana olevan maidon tai lihan alkuperä tulisi ilmoittaa?

Elintarvikkeiden pakkausmerkintäsäädökset edellyttävät, että pakkauksessa ilmoitetaan tarkemmat tiedot elintarvikkeen alkuperämaasta, jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa ostajaa harhaan elintarvikkeen todellisen alkuperämaan suhteen tai erityislainsäädäntö sitä edellyttää.

Eri lihalajien alkuperän ilmoittamisesta säädetään myös EU-tasolla. Kuluttajien kiinnostus elintarvikkeen alkuperämaata kohtaan on entisestään lisääntynyt, ja yleinen keskustelu elintarvikkeiden merkinnöistä, kuten raaka-aineiden alkuperästä, on lisääntynyt.

Suomi kannattaa elintarvikkeiden alkuperämerkintöjä koskevien vaatimusten harmonisointia EU-lainsäädännössä. Täytäntöönpanosäädöksillä varmistettaisiin merkintävaatimusten asianmukainen ja yhtenäinen soveltaminen eri EU-jäsenvaltioissa. Toistaiseksi kaikista yksityiskohdista ei olla päästy yksimielisyyteen jäsenmaiden kesken.

Suomi on pitänyt tarpeellisena säätää kansallisesti maa- ja metsätalousministeriön asetuksella elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan ja mekaanisesti erotetun lihan (eläinlajit: nauta, sika, lammas, vuohi ja siipikarja) alkuperämaan ja maidon alkuperämaan sekä maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaan ilmoittamisesta.

Alkuperämaan ilmoitusvelvollisuus koskee siis yksinomaan Suomessa valmistettuja, valmiiksi pakattuja elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu loppukuluttajalle tai suurtalouksille. Asetus tuli alkujaan voimaan 1.6.2017. Kyseessä on määräaikainen asetus, jota jatkettiin tänä syksynä, ja se on voimassa 31.12.2023 asti.

Mikäli elintarvikkeen merkinnöissä on käytössä vapaaehtoinen Hyvää Suomesta -merkki, tietoa ainesosana käytetyn lihan tai maidon alkuperämaasta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, koska merkin käytön vaatimuksena on sataprosenttisesti suomalainen liha tai maito.

Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö:

Elintarviketietoasetus: EU 1169/2011

Naudanlihan merkintävaatimukset: (EY) 1760/2000, 1825/2000, 275/2007

Sian, lampaan, vuohen ja siipikarjan lihan alkuperän ilmoittaminen: EU 1337/2013

Elintarvikkeen pääainesosan ilmoittaminen: EU 2018/775

Ainesosana käytetty liha ja maito: MMMa 218/2017, MMMa 685/2019, MMMa 885/2021

Jaana Elo
Elintarvikeasiantuntija
040 964 1518
neuvonta@luomuliitto.fi