Luomuliitto-logo-pieni-2

Mitä Codex Alimentarius tarkoittaa? 

Termi ‘Codex Alimentarius’ on latinaa ja tarkoittaa elintarvikesäännöstöä. Codex Alimentarius on kokoelma kansainvälisesti tunnustettuja standardeja, käytännesääntöjä, ohjeita ja muita YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön julkaisemia suosituksia, jotka liittyvät elintarviketuotantoon, elintarvikkeiden merkintöihin ja elintarviketurvallisuuteen.

Codex-standardeilla on pitkä historia. Jo vuonna 1963 WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FAO (YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö) perustivat erillisen komission tehtävänään laatia elintarvikkeita varten ohjeita sekä käytäntöjen ohjaamiseen soveltuvia menettelytapoja. 

Codex Alimentarius sisältää standardit kaikille tärkeimmille elintarvikkeille, olivatpa ne jalostettuja, puolijalostettuja, raakoja tai jaettavaksi kuluttajille. Se sisältää määräyksiä elintarvikehygieniasta, elintarvikelisäaineista, torjunta-aine- ja eläinlääkejäämistä, kontaminanteista (elintarvikkeiden vierasaineet), merkinnöistä ja esittelystä, analyysi- ja näytteenottomenetelmistä sekä tuonti- ja vientitarkastuksista sekä sertifioinneista. 

Kansainvälinen ruokakauppa on 2 000 miljardin dollarin vuotuinen teollisuus, jossa tuotetaan, markkinoidaan ja kuljetetaan miljardeja tonneja ruokaa. On erittäin tärkeää, että kuluttajat voivat luottaa ostamiensa elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun tai maahantuojat tilaamiensa elintarvikkeiden vaatimuksenmukaisuuteen. Standardit on luotu kansainvälisen kaupan yhdenmukaistamiseksi ja helpottamiseksi sekä kuluttajien terveyden suojelemiseksi ja takaamiseksi. 

Codex Alimentarius -komissio, joka koordinoi standardien kehittämistä ja hyväksymistä, sijaitsee FAO:ssa Roomassa. Jokaisella jäsenmaalla on edustus Codex-kokouksissa, ja standardit hyväksytään yksimielisesti jäsenten kesken perustuen aina parhaaseen tieteelliseen sekä tekniseen tietämykseen ja riippumattomien kansainvälisten riskinarviointielinten konsultaatioihin. Suomea Codex-kokouksissa edustaa maa- ja metsätalousministeriön valmistelevat virkamiehet. Komission ja sen apuelinten kokoukset ovat yleensä julkisia ja avoimia jäsenmaita ja järjestöjä edustaville valtuuskunnille, joilla on virallisen tarkkailijan asema, lukuun ottamatta toimeenpanevan komitean kokouksia. Kaikki Codexin tiedot ovat julkisia ja ilmaisia. 

Vaikka Codex-standardit eivät korvaa kansallista lainsäädäntöä, ovat ne usein asetusten ja määräysten pohjana. Tästä syystä myös Ruokaviraston ohjeissa näkyy usein viittauksia Codex Alimentariukseen.  

Jaana Elo
Luomukeruu ja -elintarvikeasiantuntija
040 964 1518
jaana.elo@luomuliitto.fi