Vihonen-kaura-pelto_web

Tilalle tulossa uusia lohkoja tavanomaisesta tuotannosta. Voiko niillä viljellä itselleen siementä esimerkiksi kaurasta?

Vuodesta 2022 eteenpäin ei ole mahdollista hyödyntää ensimmäisen siirtymävuoden (SV1) lohkoja oman siemenen tuottamiseen eikä myöskään luomusertifioidun siemenen tuottamiseen. Nyt kannattaa SV1-vuodet hyödyntää parantamalla maan kasvukuntoa.

Lue lisää
Luomuliitto-logo-pieni-2

Luomulajikkeita on esimerkiksi kaurassa runsaasti tarjolla. Miten valita itselleen parhaimman niistä?

Tammikuussa 2022 näyttää Ruokaviraston luomulisäysaineistorekisteristä löytyvän luomuna 15 eri kauralajiketta. Onneksi meillä on jonkin verran koetoimintaa eri lajikkeiden soveltumisesta luomutuotantoon niin Mustialassa, Ruukissa, Loviisassa kuin Inkoossakin. Näiden kokeiden tuloksia löytyy Luomulehdistä, mutta myös hankkeiden verkkosivuilta on mahdollista löytää tietoja sekä kokemuksia…

Lue lisää
Luomuliitto-logo-pieni-2

Uusi EU:n luomuasetus on tuonut monia tiukennuksia koskien luomuelintarvikkeiden valmistusta. Pitääkö jatkossa käyttää leivonnassa vain luomuhiivaa, ja mistä sitä saa?

Tavanomaisesti valmistetun hiivan käyttö luomuelintarvikkeissa on edelleen sallittua, mutta hiivan tulee olla GMO-vapaata. GMO-vapaus tulee olla mainittu hiivan mukana tulevassa asiakirjassa (tuotespesifikaatti).

Lue lisää
Luomuliitto-logo-pieni-2

Lannoitteiden hinnat ovat nousseet huomattavasti. Vaikuttaako tämä myös luomutuotantoon? Mitä luomussa käytetään lannoitteena?

Tällä hetkellä näyttää siltä, että myös luomussa käytettävien lannoitteiden hinnat nousevat jonkin verran, mutteivät lainkaan siinä mittakaavassa, kuin synteettis-kemiallisten lannoitteiden hinnat. Tämä johtuu näiden lannoitteiden eri raaka-aineista ja tuotantoprosesseista. Esimerkiksi synteettiskemiallisten typpilannoitteiden raaka-aine tuotetaan niin kutsutulla Haber-Bosch -menetelmällä sitomalla ilmakehästä typpeä…

Lue lisää
lihan-valmistus-web

Miten elintarvikkeen ainesosana olevan maidon tai lihan alkuperä tulisi ilmoittaa?

Elintarvikkeiden pakkausmerkintäsäädökset edellyttävät, että pakkauksessa ilmoitetaan tarkemmat tiedot elintarvikkeen alkuperämaasta, jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa ostajaa harhaan elintarvikkeen todellisen alkuperämaan suhteen tai erityislainsäädäntö sitä edellyttää.

Lue lisää