Luomuliitto on luomutuottajien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1985, jolloin koko maassa oli alle 50 luomuviljelijää. Tänä päivänä Luomuliitolla on 12 alueellista jäsenyhdistystä ja noin 1700 tuottajajäsentä.

TEHTÄVÄ

Luomuliiton tärkein tehtävä on luomualan edunvalvonta ja tiedon välittäminen. Teemme yhteiskunnallista vaikuttamistyötä luomutuottajan eduksi osana laajempaa vaikuttajien verkostoa. Luomuliitolla on  useita eri  edustuksia  eri työryhmissä, jäsenyyksiä muissa järjestöissä sekä yhteistyösopimuksia muiden edunvalvontatoimijoiden kanssa. Vaikutamme alaa koskeviin päätöksiin vastaamalla lausuntopyyntöihin ja tekemällä kannanottoja sekä pidämme aktiivista yhteyttä poliitikkoihin, viranomaisiin  ja maa- ja metsätalousministeriöön.

Jäsenten välistä yhteistoimintaa edistetään muun muassa paikallisten luomuyhdistysten toimesta sekä tapahtumissa. Luomuliiton päätapahtuma Luomupäivät järjestetään vuosittain marraskuun alussa. Alan toimintaedellytyksiä parannetaan muun muassa tuottamalla ja välittämällä tietoa, julkaisemalla Luomulehteä ja tarjoamalla asiantuntijapalveluita.

Luomuliiton pääviestintävälineitä ovat kotisivut, Luomulehti ja tuottajajäsenten sähköinen uutiskirje.

TAVOITE

MISSIOMME on turvata tulevaisuus, parantamalla luomutuottajien toimintaedellytyksiä.

Luomutuotanto on tulevaisuuden ruoan tuotantotapa, jolla voidaan tuottaa ruokaa kestävästi yhteistyössä luonnon kanssa.

VISIOMME vuonna 2030

Luomutuotanto on lisääntynyt, on entistä ympäristöystävällisempää ja kannattavampaa.

Luomu on yhteiskunnallisesti tunnustettu ympäristöystävällinen tuotantotapa.

Luomuliitto on luomualkutuotannon merkittävin asiantuntija- ja
edunvalvontaorganisaatio ja äänenkantaja Suomessa.

Jäsenmäärä on kaksinkertainen.

Arvot

Toimintasuunnitelma

Vakiintuneen toiminnan lisäksi vuoden 2023 toiminnan kehittämisen painopistealueeksi on valittu jäsenten ja luomuyhdistysten aktivointi.

Työ CAP-strategia suunnitelman seurantakomiteassa, uuden luomulainsäädännön tuotanto-ohjeet ja tulkinnat, kansallinen luomustrategian toimeenpano sekä hallitusohjelman sisältöön vaikuttaminen ovat edunvalvonnan keskiössä vuonna 2023. Lisäksi pyritään kasvattamaan Luomuliiton edunvalvontatyön näkyvyyttä jäsenistön suuntaan. Edunvalvontatyöstä viestitään Luomulehdessä, tuottajajäsenten sähköisessä uutiskirjeessä, sosiaalisessa mediassa, Luomupäivillä ja muissa tapahtumissa, tiedottein ja liiton  verkkosivuilla.  

Luomuliiton talouden selkäranka on jäsen- ja lehtitilausmaksut, näillä varoilla takaamme puolueettoman edunvalvonnan. Vuonna 2023 tuottajajäsenyys maksaa 110 euroa. Tästä 40 € on Luomulehden osuus, 55 € Luomuliiton osuus ja 15 € luomuyhdistyksen osuus. Jokainen jäsen on meille tärkeä ja uusien jäsenten saaminen mukaan on elinehto. Luomulehteä jaetaan ei-jäsenille näytenumerona. Uusia luomutuottajia pyritään myös saamaan jäseniksi osallistumalla luomun peruskursseille kertomalla luomuyhdistysten ja Luomuliiton toiminnasta sekä muilla tavoilla kampanjoimalla. Luomuliitto haluaa tukea nuoria aloittelevia luomutuottajia tarjoamalla kuluvan vuoden jäsenyyttä ja Luomulehteä ilmaiseksi.