suolaa kulhossa

Mitä on luomusuola?

Elintarvike- tai rehukäyttöön tarkoitetut merisuola ja muut suolat tulivat uuden luomuasetuksen myötä mukaan luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisten tuotteiden merkintää koskevien sääntöjen soveltamisalaan. Suola ei ole maataloustuote, ja sitä voidaan tuottaa eri menetelmillä. Tästä syystä oli tarpeen täsmentää hyväksyttävät menetelmät ja tuotantosäännöt luomusuolan valmistamiseksi.  

Luomusuolaa saadaan merestä, vuorisuolaesiintymistä, luonnollisesta suolavedestä tai suolajärvistä. Se ei saa olla kemiallisten reaktioiden synteettinen tuote eikä kemianteollisuuden, suolanpoistolaitosten tai potaskan vaahdotusprosessin poistovettä tai sivutuote, eli luomusuolan tulee vastata suolan todellista luonnetta. Suolan valmistuksessa on noudatettava hyvien tuotantotapojen periaatteita, ja suolaa tuottavien toimijoiden on noudatettava vähintään kuuden kuukauden siirtymävaihetta ennen luonnonmukaisen suolan tuotantoa. Luonnonmukaisen, siirtymävaiheen ja muun kuin luonnonmukaisen suolan valmistuksen on tapahduttava ajan ja paikan suhteen erillään toisistaan, eli erilläänpitovelvoite pätee samalla tavalla kuin muussakin luomutoiminnassa.  

Suolan tuotantoa ja valmistusta koskevat useat erityisvaatimukset. Esimerkiksi vuorisuolan louhinnassa räjähteiden käyttö on kielletty, ja suolan parantaminen vaahdottamalla, sähköstaattisella erotuksella, lämpökiinnittävällä erotuksella tai raskaiden väliaineiden erotuksella ei ole sallittua. Lisäaineiden ja valmistuksen apuaineiden käyttö on kiellettyä. Elintarvikesuolaan saa lisätä jodia muttei muita kivennäisaineita.  

Koostetuissa tuotteissa, kuten yrttisuolat, joissa luomusuola on pääainesosa, tulee suolan osuus kuiva-aineesta olla yli 50 painoprosenttia. Kaikkien muiden lisättyjen maatalousperäisten ainesosien, kuten yrttien tai kuivattujen vihannesten, tulee myös olla luomua. Samassa tuotteessa ei voi olla sekä luomu- että tavanomaista suolaa, eli sekoittaminen on kiellettyä.  

Koska suolan kuivauksessa ja haihduttamisessa on uusiutumattoman energian käyttö kielletty, luomualan toimijat ovat olleet huolissaan luomusuolan riittävyydestä ja saannista heti asetuksen voimaantulon jälkeen. Tämän johdosta komissio on ehdottanut, että säädetään kahden vuoden kohtuullistamisaika, jonka kuluessa toimijat voivat mukautua kieltoon käyttää uusiutumatonta energiaa ja alan siirtymä sujuisi kitkattomasti.  

Markkinoilla on nyt jo myynnissä monenlaista luomusuolaa, mutta jatkossa on hyvä varmistaa, että luomusuolan valmistajalle on myönnetty luomutodistus ja suola on tuotettu luomulainsäädännön mukaisesti. Tavanomaista suolaa, jossa suolan perusaineena on natrium- tai kaliumkloridi, saa edelleen käyttää luomutuotteissa. 

Jaana Elo
Luomukeruu ja -elintarvikeasiantuntija
040 964 1518
jaana.elo@luomuliitto.fi