kinkkuleikkeleitä ja veitsi tarjottimella

Mitä keittokinkkupakkauksen merkintä ”lisättyä vettä” tarkoittaa?

Osa markkinoilla olevista kypsennettyjen lihavalmisteiden nimityksistä hämmentää kuluttajia. Esimerkiksi nimityksiä kinkku tai kinkkuvalmiste, leikkele tai leikkelemakkara käytetään sekaisin tuotteiden kauppaniminä ja elintarvikkeen niminä, minkä vuoksi kuluttajan on toisinaan vaikea verrata eri tuotteita ja tehdä valintoja. Kuluttaja kuitenkin valitsee usein tuotteen pelkän nimen perusteella.  

Elintarvikkeen nimi on elintarviketietoasetuksen mukaan pakollinen tieto, joka ei saa johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen ominaisuuksien, koostumuksen tai muiden seikkojen suhteen. Nimi voi olla tavanomainen, niin sanottu vakiintunut nimi, kuten maksalaatikko tai pizza. Myöskään elintarvikkeen markkinointinimi, eli kauppanimi, ei saa olla harhaanjohtava.  

Useassa EU-maassa on joko oma kansallinen lainsäädäntö kinkun nimestä ja koostumuksesta tai kinkku on muuten vakiintunut nimi tietyn koostumuksen omaavalle lihavalmisteelle. Suomessa ’kinkku’ elintarvikkeen nimenä tarkoittaa tiettyä sian ruhon osaa tai on käyttöön vakiintunut elintarvikkeen nimi täysliha- tai kokolihatuotteelle, jossa on käytetty kyseistä lihaosaa. Kinkku on sian reisi-, lonkka- ja kinnernivelen välinen lihaosa eli puhekielellä pakaraa ja reittä. 

Nimeä ’kinkku’ saa käyttää osana tuotteen nimeä vain sellaisissa tuotteissa, joissa käytetty liha on yksinomaan kinkkua. Kinkku-sanaan voidaan yhdistää valmistusta kuvaava ilmaisu, kuten keitto, palvi tai korppu. Ainesosaluettelossa tai sen jälkeen tulee näkyä, että tuotteeseen käytetty liha on kinkkua, kuten ostamasi keittokinkku. 

Pakkausmerkintälainsäädännössä säädetään elintarvikkeen nimeä täydentävistä erityistiedoista, jotka tulee ilmoittaa pakatun tuotteen nimen yhteydessä. ”Lisätty vesi” on tällainen tieto, jos sen määrä valmiissa tuotteessa ylittää viisi painoprosenttia, kun kyseessä on lihavalmiste tai raakalihavalmiste. Muita tuotteessa käytettyjä ainesosia säätelevät elintarvikeparanteita koskevat asetukset.  

On hyvä muistaa myös, että luomulihavalmisteissa ylimääräisen veden sidontaan käytettyjen fosfaattien käyttö on kiellettyä. 

Lisätietoja pakollisista pakkausmerkinnöistä: EPNA (EU) 1169/2011 

Jaana Elo
Luomukeruu ja -elintarvikeasiantuntija
040 964 1518
neuvonta@luomuliitto.fi