Maito kanisterissa

Millä säännöillä terni- ja raakamaitoa voidaan myydä suoraan luomutilalta?

Raakamaidolla tarkoitetaan kotieläinten maitoa, jota ei ole kuumennettu yli 40 asteen lämpötilaan eikä käsitelty muulla vastaavalla tavalla. Raakamaidosta ei ole poistettu mitään, eikä siihen ole lisätty mitään, sen on saanut ainoastaan jäähdyttää. Suoraan tilalta kuluttajan astiaan myytävää raakamaitoa kutsutaan myös tilamaidoksi tai tankkimaidoksi. Asetuksen mukaan raakamaitoa saa jäähdyttää, annostella ja luovuttaa suoraan kuluttajalle enintään 2 500 kg vuodessa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan raakamaidosta tulee luovutuksen yhteydessä antaa kuluttajalle kirjallisesti tieto, että tuote on raakamaitoa, joka saattaa sisältää tautia aiheuttavia mikrobeja, ja se tulee nauttia lämpökäsiteltynä. Lisäksi tulee kertoa tuotteen säilytyslämpötila ja viimeinen käyttöajankohta.

Ruokavirasto suosittaa, että alkutuotantopaikalta myydyn raakamaidon lypsyn ja luovutuksen välinen aika olisi enintään kaksi vuorokautta. Pääsääntöisesti elintarvikkeiden myyntiaika määritellään laboratoriossa tehtävin säilyvyysaikatutkimuksin. Tutkimukset antavat tietoa elintarvikkeen mikrobiologisesta pilaantumisesta, mutta eivät siitä, onko elintarvikkeessa tautia aiheuttavia bakteereita. Maidontuottajan ei tarvitse teettää säilyvyysaikatutkimuksia Ruokaviraston suosituksia noudatettaessa. Eli raakamaidon viimeinen käyttöpäivä voi olla enintään neljä vuorokautta lypsystä ilman säilyvyysaikatutkimuksia.

Maitotuotantotila voi valmistaa esimerkiksi karjalanpiirakoita tai muita tuotteita omasta raakamaidosta ja myydä niitä tilan puodista. Tuotteiden valmistuksesta ja myynnistä tulee muistaa tehdä ilmoitus oman kunnan elintarvikevalvonnalle. Ruokavirasto suosittelee, että raakamaito käytetään mahdollisimman nopeasti ja vain kuumennettuna tai kuumennettavien ruokien valmistukseen.

Ternimaidolla tarkoitetaan maitoa, joka on lypsetty 3–5 päivän aikana eläimen poikimisen jälkeen. Ternimaito on jäädytettävä mahdollisimman nopeasti sen lypsyn ja jäähdytyksen jälkeen. Lisäksi ternimaito voidaan jäädyttää pakattuna. Jäädytetty ternimaito on säilytettävä ja kuljetettava −12 asteen lämpötilassa tai kylmemmässä. Lisäksi pakatussa ternimaidossa on oltava EU-asetuksen mukaiset merkinnät.

Jäädytettyä ternimaitoa voidaan myydä suoraan tuotantotilalta tai ruokapiirien kautta, etämyyntinä sekä toimittaa vähittäismyyntiin. Tuoretta ternimaitoa saa myydä vain tilalta suoraan kuluttajan omaan astiaan, eli se ei sovi ruokapiiritoimintaan. Ternimaitoa saa myydä tilalta suoraan kuluttajille enintään 2 500 kg vuodessa ja lisäksi toimittaa jäädytettynä paikalliseen vähittäismyyntiin enintään 2 500 kg vuodessa.

Kansallisen elintarvikehygienia-asetuksen mukaan rekisteröityyn elintarvikehuoneistoon saa vastaanottaa raakamaitoa ja ternimaitoa alkutuotantopaikalta, jos maidosta valmistetaan sellaisia maitotuotteita tai muita elintarvikkeita, joiden valmistamiseen liittyy pastörointi tai sitä vastaava lämpö- tai muu käsittely. Eli paikallinen leipomo tai muu tuotteiden valmistaja saa ostaa luomutilan raakamaitoa ja ternimaitoa ja valmistaa niistä tuotteita, joiden valmistukseen kuuluu edellä mainittu lämpökäsittely.  

Yleisesti on hyvä huomioida, että raakamaidon ja ternimaidon säilyvyyden kannalta tärkeimmät seikat ovat maidon hygieeninen laatu, säilytysastioiden puhtaus ja kylmäketjun säilyminen tuotantotilalta kotiin jääkaappiin asti. Suomen lainsäädännön mukaan raakamaidon ja ternimaidon lämpötilan tulee pysyä säilytyksen ja kuljetuksen aikana korkeintaan +6 asteessa.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä:

Yleinen hygienia-asetus (EY) 852/2004

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) 853/2004

Elintarvikelaki 297/2021

MMM:n asetus elintarvikehygieniasta (318/2021)

Jaana Elo
Luomukeruu ja -elintarvikeasiantuntija
040 964 1518
jaana.elo@luomuliitto.fi