Luomuliitto-logo-pieni-2

Lannoitteiden hinnat ovat nousseet huomattavasti. Vaikuttaako tämä myös luomutuotantoon? Mitä luomussa käytetään lannoitteena?

Tällä hetkellä näyttää siltä, että myös luomussa käytettävien lannoitteiden hinnat nousevat jonkin verran, mutteivät lainkaan siinä mittakaavassa, kuin synteettis-kemiallisten lannoitteiden hinnat. Tämä johtuu näiden lannoitteiden eri raaka-aineista ja tuotantoprosesseista. Esimerkiksi synteettiskemiallisten typpilannoitteiden raaka-aine tuotetaan niin kutsutulla Haber-Bosch -menetelmällä sitomalla ilmakehästä typpeä käyttäen suuria määriä maakaasua. Luomutuotannossa käytettävien lannoitteiden pääravinteet ovat peräisin eloperäisistä massoista. Näin ollen energian hinnannousu vaikuttaa niihin lähinnä kasvavien yleiskustannusten muodossa (esimerkiksi rahti ja varastointi).

Luomutuotannossa ehdottomasti suurin osa pääravinne typen tuotosta tulee viherlannoituksesta, jossa typpeä sitovat kasvit sitovat typpeä ilmakehästä. Toiseksi tärkein ravinne-erä luomutuotannossa ovat erilaiset lannat. Näiden lisäksi markkinoilla on saatavilla kasvava määrä kaupallisia kierrätysravinnetuotteita, joiden raaka-aineina käytetään esimerkiksi elintarviketeollisuuden ja bioenergian tuotannon sivuvirtoja. Näiden tuotteiden koostumus vaihtelee lietemäisistä biokaasulaitoksissa syntyvistä mädätysjäännöksistä kylvölannoittimiin sopiviin pelletöityihin lannoitteisiin. Näiden lisäksi luomussa voi käyttää sellaisia hivenlannoitteita, jotka eivät sisällä teollisesti tuotettua typpeä tai kaivannaisfosforia.

Ruokaviraston verkkosivuilta löytyy lista, joka sisältää luomutuotannossa käytettäviä lannoitteita, ja se antaa osviittaa siitä, mikä luomussa on sallittua ja mikä ei.

Erkki Vihonen
kasvintuotannon asiantuntija
040 9360 377
neuvonta@luomuliitto.fi