Suokas ylämaankarja Lehmä ruisvehnä laidun

Miten seosviljan viljely rehuksi onnistuu luomukorvauksen näkökulmasta?

Luomutilallani ei ole hyviä mahdollisuuksia viljellä leipäviljaa, joten tuotantosuunta on rehuviljan viljely ja nurmentuotanto. Kahden tai useamman viljalajin viljely seoksina toisi viljelyvarmuutta, mutta seosta ei hyväksytä luomukorvausehtojen myyntikasviksi eikä niillä pysty toteuttamaan vähintään vuosittaista 30 prosentin myyntikasvivaatimusta. Olen kuullut, että seosviljan viljelyyn olisi kuitenkin olemassa jokin mahdollisuus – onko niin?

Seosviljahehtaareille on mahdollista saada luomukorvaus silloin, kun tila tuottaa vähintään 50 prosentilla luomusitoumusalasta rehua omille tai toisen tilan luomukotieläimille. Tällöin 30 prosentin vuotuinen myyntikasvivelvollisuus poistuu. 

Rehua on kaikki luomuvalvonnassa olevien eläinten ruokintaan kelpaava sato: viljat ja palkoviljat sekä tuoreena että puituina, öljykasvit sekä yksi- ja monivuotisten nurmien sato.  

Rehuntuotannosta on oltava kirjallinen sopimus. Sopimuksia voi olla useita; pääasia on, että niiden piirissä on yli puolet luomusitoumuksessa olevista hehtaareista. Sopimuksen voi tehdä suoraan luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen tehneet tilan kanssa tai rehuja välittävän tai ostavan yrityksen kanssa. Uutta viime vuoteen verrattuna on, että välittäjän tai ostajan on oltava Ruokaviraston luomurehuvalvonnassa. 

Luomurehuntuotannon valvonnassa on tätä kirjoitettaessa kymmenen toimijaa, joilla on Traces-sertifikaatti luomutoiminnolle, jonka nimi on Jakelu/Markkinoille saattaminen. Yritykset välittävät luomurehuviljaa sitä viljeleviltä tiloilta viljaa tarvitseville kotieläintiloille. Tuotantosopimuksen voi tehdä myös luomurehujen valmistuksen valvonnassa olevan yrityksen kanssa. Rehunvalmistajia löytyy Traces-hakutoiminnolla 25. 

Luomurehuviljan toimitussopimuksessa pitää kertoa, millainen viljeltävä seos on, toimitusmäärä sekä sopimuksen voimassaoloaika.   

Suoraan luomukotieläintilalle toimitettavasta rehusta sovitaan rehuntuotantosopimuksella. Sopimukseen kirjataan sopimuksen tehneiden nimet, tilatunnukset sekä sopimuksen voimassaoloaika. Sopimuksen voi tehdä myös toistaiseksi voimassa olevaksi. Jos sopimus raukeaa, siitä on ilmoitettava ELY-keskukseen. 

Tilojen tulee kirjata sopimukseen rehulajit ja arvio määrästä sekä perustella, miksi kotieläintila tarvitsee rehua. Perustelu voi olla esimerkiksi nurmirehun ja rehuviljan riittävän määrän varmistaminen kaikkina vuosina, laidunpinta-alan riittävyyden varmistaminen tai tuotannon laajentamisvaihe. 

Kummankin osapuolen tulee pitää kirjaa rehuntuotantosopimuksen toteutumisesta. Rehun luovuttaja kirjaa luovutetut sadot, lajit ja määrät sekä laidunnetut alat muistiin esimerkiksi lohkokortteihin. Vastaavasti kotieläintila kirjaa rehukirjanpitoon tilalle tulleet rehut ja laidunnuspäivät yhteistyötilan pelloilla. 

Myyntikasvivaatimuksen vaihtaminen rehuntuotantosopimuksiin tapahtuu lähettämällä omaan ELY-keskukseen tukihakulomake 215M sekä kopiot toimitussopimuksista ja/tai rehuntuotantosopimuksista. Lomake julkaistaan Ruokaviraston tukihakusivustolla kevään kuluessa. 

Luomurehujen välittäjiä ja valmistajia löytää Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvästä Traces-hakupalvelusta.

Brita Suokas
Luomuasiantuntija
+358 44 528 8722
brita.suokas@luomuliitto.fi

Artikkeli on julkaistu alunperin Luomulehden numerossa 2/2024.