kitkemislaite vihannespellolla

Gårdsbesök till Bjärhus 

Bjärhus är en väldigt mångsidig ekogård med traditionell växtodling och grönsaksproduktion, djurproduktion med uppfödning av nöt och får samt ytterligare vidareförädling, charkuteri och gårdsbutik med därtill placerad restaurang på övervåningen.

Den ekologiska gården är belägen i Söndraby i västra Skåne och har funnits sedan 1660. Gården som har varit i familjens ägor i sju generationer drivs idag av Elisabeth och Lars Hansson med sönerna Gustav, Erik och Nils. Gården har varit ekologisk sedan 1987 och var den sjätte gården i Sverige att KRAV-certifieras redan 1989. 

Kött- och charkverksamheten drivs som ett AB tillsammans med ett annat lantbrukarpar från nejden och Växtbutiken, Bjärhus Växtbutik, som numera finns intill gårdsbutiken är ett nytt företag på gården och drivs av Lena och Bertil Andersson från granngården.

På Bjärhus fungerar kretsloppet väl, här går djurhållning och grönsaksodling alltid hand i hand. Stallgödseln från djuren sprids på åkrarna, och blast och skrumpna grönsaker blir mat till fåren. På gården drivs alla plantor upp i växthus och under vintern får tackorna bo i stora växthuset, skyddade från kylan samtidigt som de bidrar med näring, via sin gödsel, till jorden. På sommaren växer där sedan tomater och gurka. ”Inga grönsaker utan djur, och inga djur utan grödor”, som Bjärhus skriver på sin hemsida. 

Kött säljs i gårdsbutiken och restaurangen 

På gården finns idag cirka 170 köttrastackor som senaste året betäckts med pälsbaggar för att man också ska börja kunna utnyttja fällarna och ullen. De tre sönerna har ett 40-tal dikor av treraskorsning simmental-hereford-angus. Alla tjurkalvar kastreras, så det säljs endast ox- eller kvigkött i gårdsbutiken och restaurangen. Förutom att de anser att stutar ger ett bättre kött fungerar betet också bättre då djur av olika kön kan hållas tillsammans.  

Från början var det tänkt att man via gårdsbutiken skulle erbjuda halva eller hela lammkroppar, men ganska snabbt började man med vidareförädling och charkverksamhet. Vidareförädlade produkter som konserveras genom lufttorkning eller saltning håller betydligt längre än färskt kött. 

Grönsaksodlingen kräver handarbete  

På gården odlas förutom vall och spannmål till djuren även ett stort utbud av grönsaker, under sensommaren kan man hitta så mycket som upp till ett 60-tal grönsaker i butiken! Det är Elisabeth och Lars som i huvudsak sköter grönsaksodlingarna. Tidigare uppgick arealen till 6 hektar men nu har grönsaksodlingen skalats ner något och ligger på drygt 1 hektar.  

Bevattning är ett måste vid grönsaksodling och gården har därför byggt en bevattningsdamm. På grund av de allt oftare varma och torra somrarna har man byggt ut bevattningssystemet så att upp till 40 hektar av gårdens åkrar idag går att vattna. 

Grönsaksodlingen är inte mycket mekaniserad. Sönerna som snart ska börja ta över gården planerar redan för radavstånd och odlingssystem som kunde passa för en robot, de tänker inte ta över handarbetet av föräldrarna. 

Vid ekologisk grönsaksodling finns många utmaningar, däribland skadeinsekter. Exempelvis morotsflugan kan ställa till bekymmer på ekogården men Lars berättar att man inte haft problem med den på Bjärhus. Han hävdar att orsaken till det är en form av biologisk balans. På Bjärhus odlas så många olika kulturer vilket bidrar till bra växtföljd och stor diversitet av växter och småkryp vilket i sej bidrar till låga sjukdoms- och skadeinsektstryck.  

mies seisoo tilamyymälässä
Lars Hansson i gårdsbutiken på Bjärhus.

Stort utbud i butiken

På gården finns sedan länge en gårdsbutik. Den har utvecklats mycket genom åren med ett växande utbud av grönsaker, köttförsäljning och charktillverkning. Idag finns en välfylld köttdisk i butiken med råvaror från den egna gården, allt lamm-, kalv- och oxkött kommer från djur som fötts och levt hela sina liv på gården medan det ekologiska grisköttet köps in från närliggande Rosersbergs Gård i Ekeby. 

Idag finns ett stort utbud av varor i butiken, främst ekologiska men även en del konventionella. Under vinterhalvåret säljer de mest härdiga grönsaker, som olika sorters kål, samt lagringsdugliga rotfrukter och lök. Dessutom kompletteras då utbudet med frukt och grönt från andra länder. Ambitionen är att man dels ska kunna hitta det där lilla extra när man kommer ut till Bjärhus och dels kunna se till veckans vardagliga uppköp. 

Äkta ”härproducerad” mat i restaurangen 

Senaste åren har man ytterligare utvecklat verksamheten på gården med en restaurang och cateringverksamhet. Det optimala kretsloppet och en stolthetskänsla finns i att få erbjuda matgästerna till exempel rimmad lammbringa med nypotatis, allt av mig producerat här på gården berättar Lars med glädje.  

I restaurangen ryms 75 gäster och maten som serveras har inte lämnat gården, det är äkta ”härproducerat”. Menyerna utarbetas enligt säsong och tillgängliga råvaror och i de fall produkter behöver köpas in väljs närproducerat, ekologiskt och hållbart så långt det är möjligt. 

Artikeln är producerad inom projektet ”Eko+, den självförsörjande och resilienta ekogården” som finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (EUGFJ) via Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Österbotten.

Text och bild: Micaela Ström