De ekologiska sortförsöken i Nyland började som ett samarbete mellan Nylands Svenska Lantbrukssällskap och Projekt EkoNu redan 2012, vilket betyder att det nu finns många års försöksresultat! Försöken har genom åren utvecklats från bara sortförsök i spannmål (korn, vårvete och havre)…