Bjärhus är en väldigt mångsidig ekogård med traditionell grönsaksproduktion, djurproduktion samt ytterligare vidareförädling och gårdsbutik med restaurang.