Pekka-Paavola-sankimuokkaus-joustopiikkiaes_web

Vaihtoehtoja kevätmuokkaukseen

Keväinen kylvömuokkaus on tärkeä vaihe viljelyssä. Miksi maata muokataan? Mitä pitää ottaa huomioon hyvään lopputulokseen pääsemiseksi? Miten maalaji ja maan rakenne vaikuttavat muokkaukseen?

Maan kuntoa tulee ensin arvioida ja päättää vasta sen jälkeen muokkauksen tavoitteet sekä valita sopivat muokkaustavat tehtyjen havaintojen perusteella, jotta päästää hyvään lopputulokseen.

Muokkausajankohdan valinta

Maan tulee olla niin kuivaa, että se muokkautuu muokattavaan syvyyteen. Maan tulee myös syvemmältä olla niin kuivaa, että se kantaa peltoliikenteen tiivistymättä. Mitä kosteampi ja herkemmin tiivistyvä maa on, sitä pienemmillä rengaspaineilla ja -kuormilla sekä vähemmillä ajokerroilla kylvötyöt tulisi tehdä.

Lämpimään maahan kylvettäessä kasvuunlähtö on nopeaa. Silloin rikkakasveilla on vähemmän mahdollisuuksia ja maan omat ravinnevarat saadaan paremmin kasvien käyttöön. Toisaalta hyvät kylvökelit kannattaa hyödyntää silloin kun maa on riittävän kuivaa. Tämä on tärkeää varsinkin hitaasti kuivuvilla mailla, koska poutajaksoa seuraa useimmiten sateinen jakso.

Kun viljelykierron aikana on hoidettu mahdolliset tarpeet syvemmälle maan muokkaukselle esimerkiksi kesämuokkauksin syysviljoille ja kestorikat on samalla saatu hallintaan, niin kevätmuokkaukseksi riittää hyvin kevyt muokkaus hyvärakenteisilla mailla, jopa yksi äestys.

Seuraavassa käydään läpi eri maalajien muokkauskäytäntöjä esimerkkien avulla.

Hietamaat

Pekka Paavolan tilalla Kauhavalla pellot kynnettiin ennen yleensä syksyllä ja keväällä tehtiin äestys joustopiikkiäkeellä 1–2 kertaa ennen kylvöä. Nykyisin syysmuokkaus tehdään hanhenjaloilla varustetulla sänkiäkeellä läpileikaten rikat katkaisten noin 10–12 sentin syvyyteen.

Joustopiikkiäkeeseen vaihdettiin läpileikkaavat hanhenjalat ja korkeammat piikit vahvikejousilla varustettuna ja piikkiväliä harvennettiin.

Kevätviljoja varten äestys tehdään hanhenjaloin varustetulla kylvöäkeellä kahteen kertaan ajaen; ensimmäisellä ajokerralla kylvetään lannoite ja toisella siemen. Haaste tässä matalassa muokkaustavassa on kestorikkakasvien torjunta. Siksi muokkausta tarvitaan useinkin kevytmuokkausta enemmän.

Syvämuokkaus tehdään tarvittaessa lopetettavaan nurmeen ennen rukiin kylvöä jankkurilla ja kyntäen. Ruis kylvetään suoraan kynnökseen.

Perunalle maa kynnetään keväällä pakkerilla varustetulla auralla – tulevaisuudessa sängellä ajaen. Muokkaus tehdään kelajyrsimellä hellävaraisesti. Tavoitteena on saada istutusvalmis muokkaus kerta-ajolla. Varotaan muokkaamasta liikaa, ettei maan rakenne kärsi ja liettymisriski kasva. Siksi kierrokset pidetään kohtuullisina ja ajonopeus melko suurena työjälkeä tarkkaillen.

Urpasavimaat
EU-Ekoäkeen pidennetty etulata ja kokkareita murentava terä. Ladassa aukko pyörän kohdalla.

Jussi K. Niemistön tilalla Laihialla perusmuokkauksena on syyskyntö. Kevätmuokkaus tehdään itse joustopiikkiäkeestä rakennetulla EU-Ekoäkeellä kerran, poikkeustapauksissa kahdesti.

Joustopiikkiäkeeseen vaihdettiin S-piikkien tilalle leveäkärkiset höylä-äkeen piikit. Etulataa pidennettiin päältä eteenpäin, jotta se ei päästä multaa ylitseen, vaan tasaa tarvittaessa kaikki epätasaisuudet kerta-ajolla. Sen terää muotoiltiin myös sopivasti maata muokkaavaksi ja läpäiseväksi.

Äkeessä on ainutlaatuinen työsyvyyden säilyttämisen automatiikka maalajien vaihtelun varalta. Pehmeämpää maata muokatessa äes pyrkii syvemmälle, mutta silloin etulata kerää enemmän maata eteensä ja alleen ja kannattelee äestä edestä. Etulataan pyörien kohdalle tehdyistä aukoista valuu samalla enemmän maata pyörien kohdalle, jolloin pyörät kulkevat ylempänä ja pitävät äestyssyvyyden valittuna. Kasvinjätettä saa olla maan pinnalla vain vähän, jotta tämä äes toimii hyvin.

Raskaat, hitaasti kuivuvat ja runsaasti magnesiumia sisältävät savimaat

Omalla tilallani Lounais-Hämeessä pellot kynnettiin ennen syksyisin ja keväällä tasausäestettiin 1–2 kertaa, jonka jälkeen tehtiin joustopiikkiäestys kapein kärjin 1–2 kertaa.

Nykyisin syysmuokkaus tehdään raskaalla lautasäkeellä tai kultivaattorilla sekä tarvittaessa ja kelien salliessa siivettömällä kyntöauralla kuohkeuttaen. Kerääjäkasvi saadaan joko puintitappiojyvistä tai kylvämällä ruista tai syysrypsiä. Märkinä syksyinä muokataan yleensä vain roudan päältä.

Keväällä äestetään läpileikkaavin hanhenjaloin varustetulla joustopiikkiäkeellä kaksi kertaa. Rukiin, rypsin ja taimettuneiden rikkakasvien kuivumisen/kuolemisen takia toinen äestys on tarpeen. Muutoin hyvärakenteiseen pintamaahan riittäisi yksi äestys.

Kerääjäkasvina toimineen rypsin rikkominen kevätviljalle onnistuu läpileikkaavalla hanhenjalkaäkeellä hyvin.

Haaste on hitaasti kuivuvien rikkakasvien kuoleminen. Muokkauskertojen ja kylvön väli pidetään riittävänä, jotta pintaan nostetut rikkojen juuret ehtivät kuivahtaa, mutta varotaan kuivattamasta maata liikaa. Hitaasti kuivuvia ovat esimerkiksi saunakukka, lutukka ja peippi sekä kestorikkojen juuret. Maan pinnan tulisi ennen seuraavaa ajokertaa ehtiä kuivahtaa mustasta hieman harmaaksi ja pölytä kevyesti seuraavalla ajokerralla. Irrotettujen rikkojen kuolemisen varmistamiseksi ja pintakerrokseen jääneiden rikkakasvien siementen itämisen viivästyttämiseksi maa jyrätään vasta 1–3 päivää kylvön jälkeen.

Muiden maalajien muokkaus

Hiesumaat ovat herkästi lasehtivia. Siksi niille sopii kevätkyntö tai kevätkultivointi ja kylvö jopa suoraan kynnökseen.

Multa- ja turvemaat ovat kosteita ja hitaasti lämpeneviä. Kevätkyntö sopii niille siksi parhaiten ja mieluiten paripyörin. Äestys tehdään joustopiikkiäkeellä tai pyöriväteräisellä muokkaimella tarpeen mukaan.

Herkästi kuivuville hiekkamaille sopii kevätkyntö pakkerilla tai viiluntasaimella varustetulla auralla tai vain matala äestys läpileikaten.

Savimaan kylvömuokkausta läpileikkaavalla äkeellä kevyellä kalustolla ja 0,4 bar rengaspaineella. Maan tiivistymisen riski on erittäin pieni.
Kevätmuokkaus suoraan nurmeen

Nurmi voidaan jopa savimaillakin muokata vasta keväällä, kun muokkaus tehdään riittävän kuivaan maahan. Tällöin maa muokkautuu ja murustuu hyvin. Muokkausta helpottaa, jos maan pinta rikotaan ensin vetojyrsimellä (Dyna-Drive) tai lautasmuokkaimella. Seuraavaksi kasvien juuret leikataan hanhenjalkaäkeellä poikki ensin noin 3 sentin syvyydestä ja toisen kerran lopullisesta kylvösyvyydestä. Edellytys on kasvuston murskaus mahdollisimman lyhyeen sänkeen.

Tavoitteena on saada maa muokattua niin hienojakoiseksi, ettei se kuivu liiaksi muokattuun syvyyteen. Kasvinjätteet on hyvä saada jäämään maan pintaan haihtumis- ja liettymissuojaksi.

Tavoitteet hyvälle kevätmuokkaukselle

– Hyvät itämis- ja orastumisolosuhteet siemenille. Siemenen koko vaikuttaa kylvösyvyyteen ja kylvöalustan vaatimuksiin.
– Hyvä liettymissuoja runsaampien sateiden varalta. Jotta tähän päästään, tarvitaan riittävän karkea ja kokkareinen maan pintakerros, riittävästi kasvinjätettä, riittävä multavuus ja hyvä murukestävyys pintakerroksessa.
– Maan rakenteen säilyttäminen hyvänä kylvömuokkauskerroksen alapuolella ruokamultakerroksen alaosassa ja pohjamaassa.
– Lämpö- ja kosteusolojen hallinta. Hikevillä hietamailla veden kapillaarisen nousun katkaisu, jotta maa lämpenee riittävästi. Tasausäestys herkästi liikaa kuivuvilla savimailla tai lohkon osilla.
– Keväällä jo itäneiden rikkakasvien irrotus ja riittävä kuivatus, etteivät jatka kasvuaan.
– Kestorikkakasvien katkaisu muokkaussyvyyteen.
– Epätasaisen maan tasaaminen pitäisi tehdä jo edellisenä vuonna.

Lisätietoja, mm. videoita jutussa mainituista laitteista:

Paavola: Joustopiikkiäkeestä kevytkultivaattori ja monitoimiäes

Niemistö: Maan kasvukunnon hoitoa Saarimaan tilalla

Teksti: Jukka Rajala
Kevätmuokkaus suoraan nurmeen -kappale on lyhennelmä Reijo Käen artikkelista, Luomulehti 4/2019.