härkäpapuja kankaalla

Uutta ja vanhaa tuttua lisäysaineistojen hankinnassa

Pääsääntö on, että luonnonmukaisessa viljelyssä käytetään luomuviljeltyä kasvien lisäysaineistoa eli taimia, siemeniä, istukkaita, pistokkaita, juurimukuloita ja juurakoita. Luomulisäysaineiston käyttämisen vaatimus alkaa heti luomuvalvontaan ilmoittautumispäivästä.  

Uudistetun EU:n luomuasetuksen tuotantosäännöt toivat joitain muutoksia lisäysaineiston hankintakäytäntöihin. Mahdollisuus käyttää tavanomaisia lisäysaineistoja, jos luomua ei ole saatavilla, jatkuu. Sen mahdollistaa joko tilakohtainen eräkohtainen lupa tai kaikille annettu Ruokaviraston yleinen lupa. 

Yleisen luvan listassa on uutta, että siinä kerrotaan peittaamattoman tavanomaisen kantasiemenen käytön mahdollisuus sertifioidussa siementuotannossa. Siementuottajan ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta. 

Ruokavirasto tiedottaa uusista menettelytavoista kevään viljelijäkirjeessä, lue huolella. 

Riittävyys ja saatavuus 

Kansallinen luettelo on uusi Ruokaviraston kokoama ja julkaisema luettelo. EU:n luomuasetus vaatii luettelon ylläpitämistä jokaisessa jäsenmaassa. 

Luetteloon kootaan tiedot kasvilajeista ja lajikkeista, joiden siemeniä ja muuta lisäysaineistoa on Suomen markkinoilla riittävästi saatavilla luonnonmukaisesti viljeltynä. Kun kasvi ja lajike on merkitty kansalliseen luetteloon, sitä on hankittava ja käytettävä.  

Poikkeamismahdollisuuskin on. Luomuohjeessa kerrotaan, että muun kuin kansallisen luettelon listaan merkityn kasvilajin ja lajikkeen hankkimiseen saa luvan silloin kun tavanomaisen lisäysaineiston käyttö on tarpeen tutkimusta, pienimuotoista kenttäkoetoimintaa, lajikkeiden suojelua tai tuoteinnovointia varten. 

Ruokavirasto julkaisee kansallisen luettelon vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 

Ajantasaiset muistiinpanot 

Kun teet lisäysaineistohankintoja, kirjaa tiedot hankinnoista muistiin. Ota kuvakaappaus, valokuva tai printti yleisestä luvasta heti talteen samalla kun teet tilauksen tai ostat siemenet. Hankinta-ajan todistaminen on tärkeää, koska kasvi poistuu yleisen luvan luettelosta sen jälkeen, kun kasvilajin tai tietyn lajikkeen saatavuus on niin hyvä, että se siirtyy kansalliseen luetteloon tai lisäysaineistorekisteriin. 

Ota kaikista hankinnoista talteen tilausvahvistus, kuormakirja, lasku tai maksukuitti, jotta voit näyttää ne luomutarkastuksessa.  

Varmista jokaisesta siementen ja taimien erästä, että olet saanut juuri sitä, mitä olet tilannut. Luomun pitää olla luomua, ja jos on lupa käyttää tavanomaisia, varmista, että siemenet ovat peittaamattomia eikä taimia ole käsitelty torjunta-aineilla. 

Kirjaa tarkastuksen tulos varastokirjanpitoon tai laita päiväys ja nimikirjoitus laskuun, kuittiin tai lähetteeseen. 

Pidä ELY-keskuksen myöntämä eräkohtainen hankintalupa tallessa. Käytä lisäysaineistot, joille lupa on myönnetty, luvan voimassaoloaikana. Merkitse kylvöjen ja istutusten päivämäärät lohkokortteihin. 

Uutta on, että yleisen luvan perusteella hankittujen lisäysaineistojen käytöstä on ilmoitettava omaan ELY-keskukseen. Sitä varten on kirjattava muistiin kasvin laji, lajike ja käyttömäärä. Ruokavirasto tiedottaa vuonna 2022 käytettyjen siementen ilmoittamisen tekotavasta ja määräajasta viljelijäkirjeessä. 

Raparperin lehti ja nuppu pilkistävät maasta
Raparperia lisätään jakamalla juurakko tai kasvattamalla taimia silmullisista juurimukulan paloista. Raparperi on yleisen luvan listassa 1.2.2023–31.1.2024, joten tänä aikana voit tilata tavanomaisia taimia luomuviljelmälle istutettaviksi. Jos hankinta tapahtuu myöhemmin keväällä, tarkista uusi yleisen luvan lista.

Eräkohtaisen luvan haku ajoissa 

Ruokaviraston ohjeessa kerrotaan, että kevätkylvöisten kasvien siementen lupahakemus on tehtävä viimeistään ennen vappua ja että lupapäätös pyritään tekemään ELY-keskuksessa kahden viikon kuluessa. Lupa pitää hakea hyvissä ajoin ennen kylvöä, koska siemeniä ei saa kylvää eikä taimia istuttaa ennen kuin lupa on myönnetty. 

Uusittujen tuotantosääntöjen mukaan monivuotisten kasvien kasvustoihin, joihin on syntynyt aukkoja kasvien kuoltua, saa istuttaa vain luomuvalvonnassa hyväksyttyjä taimia. 

Täydennystaimien tarpeeseen voi varautua kasvattamalla taimia erillisellä kasvulohkolla. Sopivan lajin ja lajikkeen saamista helpottaa, että tavanomaisista kasveista irrotettujen juurakoiden, rönsyjen, pistokkaiden ja vartteiden käytölle voi hakea luvan. 

Lupahakemus tehdään luomuvalvontalomakkeella 9c. Hakemus toimitetaan omaan ELY-keskukseen. Luvan voi hakea myös Ruokaviraston sähköisen Touko-asiointipalvelun kautta. 

Tavanomaisen siemenen ja/tai muun lisäysaineiston tarve pitää perustella huolella. Luomuohjeessa kuvataan lukuisia erilaisia tilanteita, joissa on mahdollista hakea lupaa tavanomaisen lisäysaineiston hankintaan. 

Varmista ylivuotisten siementen käyttömahdollisuus 

Jos kaikki tavanomaiset yhden kasvukauden tarvetta varten hankitut siemenet eivät tule käytetyiksi, varastoi ne hyvin erottuvaksi eräksi. Kirjaa kasvin nimi, lajike ja määrä varastokirjanpitoon. 

Ylivuotisiksi jääneitä tavanomaisia siemeniä voi käyttää, jos laji ja lajike on merkitty yleisen luvan listalle seuraavan vuoden helmikuun alussa. Jos kasvilajia ja lajiketta ei löydy listalta niiden kylvämiseen on haettava eräkohtainen tavanomaisen lisäysaineiston käyttölupa ELY-keskuksesta.

Yli 70 prosentin seos 

Nurmi-, rehu- ja viherlannoituskasvien kylvöä varten myydään valmiita sertifioituja siemenseoksia. Jos seoksessa on vähintään 70 prosenttia luomusiemeniä tai siirtymävaiheen (SV2) siemeniä, vakuustodistuksessa lukee luomuvalvontaviranomaisen tunnus. Silloin kun osa siemenistä on tavanomaisesti viljeltyjä, niiden käyttämiseen on oltava lupa. 

Siemen ja lajike voi löytyä yleisen luvan listasta, ja silloin asia on selvä: on lupa käyttää. Jos tavanomaiset kasvit eivät löydy yleisen luvan listasta, niille on haettava eräkohtainen oma lupa ELY-keskuksesta. 

vihreitä ohran tähkiä
Yleisen luvan listalta löytyy lupa tavanomaisen ohran kantasiemenen käyttöön sertifioidun luomusiemenen viljelyssä. Siementen on oltava peittaamattomia. 

Lisäysaineiston hankintaprosessi 

Ota selvää, millaisia luomusiemeniä ja taimia on markkinoilla. Mene Ruokaviraston sivustolle ja lue hankinta-ajankohdan saatavuustiedot. 

Kansallinen luettelo 

  • kertoo, mitä kasvilajia ja lajiketta on Suomen markkinoilla riittävästi saatavilla luonnonmukaisesti viljeltynä. 

Luonnonmukaiset siemenet ja taimet (lisäysaineistorekisteri) 

  • kertoo julkaisuhetkeen mennessä Ruokavirastolle ilmoitetut ja saatavissa olevat lisäysaineistot ja niiden myyjät yhteystietoineen.  
  • Lista ei ole täysin kattava, muitakin luomusiemeneriä voi olla myynnissä. 

Yleinen lupa käyttää tavanomaista lisäysaineistoa 

  • Jos kasvilaji löytyy listalta, kaikkia sen lajikkeita saa käyttää sillä edellytyksellä, että siemenet ostetaan tai tilataan luvan voimassaolon aikana. 
  • Joidenkin kasvien kohdalla luettelossa on vain tietyt lajikkeet, joita saa hankkia tavanomaisina. 

Eräkohtainen lupa ELY-keskuksesta 

  • Jos tarvitset muunlaista lisäysaineistoa kuin luetteloista löytyvää, hae eräkohtainen käyttölupa omasta ELY-keskuksesta.  

Brita Suokas
Luomuasiantuntija
044 528 8722
neuvonta@luomuliitto.fi

Artikkeli on julkaistu alunperin Luomulehdessä 1/2023. Tekstiä on päivitetty 23.2.