Vihonen-Apilaa-web

Onko avokesannointi sallittua luomussa?

Luomussa avokesannointi on sallittua, kun sille on olemassa perustelut. Ihan huvikseen ei kannata avokesantoa perustaa tai merkitä tukihakemukselle.Avokesannointi on silloin perusteltua, kun pellolla tehdään pitkäaikaisia toimenpiteitä, kuten ojituksen parantamista, saarekkeiden poistoa tai vastaavaa. Yleensä kyse on toiminnasta, joka täytyy tehdä hyvissä sääolosuhteissa ja aiheuttaa laajaa kasvipeitteisyyden rikkoutumista.

Avokesanto on sallittu myös rikkakasvien torjunnassa, mutta silloin kannattaa miettiä, miten asioita tehdään. Yleensä hyvä tiheä kasvusto on parhaita keinoja torjua rikkakasveja. Hankalissa tapauksissa pikakesannointia voi tehdä kesäkuun ajan tai heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Kesäkuun lopussa on mahdollista perustaa lohkolle vaikkapa nurmi, ja heinäkuussa tehdyn kesannoinnin jälkeen voi kylvää syysviljoja.

Avokesannointi luetaan kuluttavaksi kasviksi luomuvalvonnassa, jolloin se vie myös yhden myyntikasvivuoden viljelykierrosta. Sen lisäksi sen tukitaso on matalampi.

Tämän lisäksi oikea avokesanto aiheuttaa maahan monenlaista ongelmaa: eroosiota, maan rakenteen heikkenemistä ja ravinteiden vähenemistä. Pellon pitäminen avokesantona vie myös polttoainetta ja viljelijän aikaa.

Hyviin käytäntöihin kuuluu mielestäni pitää ongelmapellotkin kasvipeitteisinä ja pyrkiä niitolla, pikakesannoinnilla sekä viljelykierrolla pitämään pelto rikkakasveista vapaana. Avokesantoa siis vain silloin, kun sitä oikeasti tarvitaan pellon kasvukunnon parantamiseen, ei kasvukunnon heikentämiseen.

Erkki Vihonen
Kasvintuotannon asiantuntija
040 936 0377
erkki.vihonen@luomuliitto.fi