Valiola-kana-laidun_web

Luvassa muutoksia siipikarjasääntöihin

Vuosia työn alla ollut EU:n luomuasetus on alkutuotannon osalta vihdoinkin valmis. Vuodenvaihteesta alkaen sovellettava asetus tuo suurimmat ja asteittain voimaan astuvat muutokset munivien kanojen luomusääntöihin.

Uusi, 1.1.2022 sovellettavaksi tuleva EU:n luomuasetus tuo mukanaan siipikarjasektorille useita isojakin muutoksia. Muutokset vaikuttavat lähes kaikkeen eläinaineksen kasvatuksesta ruokintaan, rakennuksiin, ulkoiluun, lääkintään ja lupahakemuksiin saakka. Muuttuvien sääntöjen eripituiset siirtymäajat vaativat tarkkaavaisuutta. Kaikista suurimmat ja heti voimaan astuvat muutokset kohdistuvat kananuorikoiden hankintaan ja tavanomaisen valkuaisrehun käytön rajoituksiin.

Rehustukselta vaaditaan yhä korkeampia luomuprosentteja

Isoin luomusiipikarjan ruokintaa koskeva muutos on se, että jatkossa tavanomaisia valkuaisrehuja on sallittua käyttää ainoastaan nuoren siipikarjan ruokinnassa 31.12.2026 asti. Tavanomaista rehua saa olla enintään viisi prosenttia rehuannoksen kuiva-aineesta laskettuna. Nuoreksi siipikarjaksi tulkitaan alle 30 viikon ikäiset munintarotuiset kanat. Lihasiipikarjalla vastaava ikäraja on enintään 12 viikon ikäiset eläimet. Uutta on myös se, että tavanomaisen valkuaisen käyttö tulee luvanvaraiseksi. Muniville kanoille rajoituksen vaikutukset tulevat näkymään sekä rehujen saatavuudessa että korkeampina rehukustannuksina.

Myös tilan ulkopuolelta ostetun SV2-rehun sallittu käyttömäärä muuttuu. Tähän saakka toisena siirtymävaihevuonna tuotettua rehua on saanut käyttää maksimissaan 30 prosenttia. Vuoden vaihteen jälkeen käyttömäärä saa olla enintään 25 prosenttia.

Vuoden alusta lähtien päättyy myös poikkeus, joka on mahdollistanut tavanomaisten kananuorikoiden käytön luomumunantuotannossa. Kananuorikot pitää jatkossa hankkia luomukasvattamosta, ja uusi asetus määrittelee säännöt myös nuorikkokasvatukselle. Toinen vaihtoehto on kasvattaa kananuorikot itse ja hankkia ne tavanomaisina alle kolmen päivän ikäisinä ELY:n poikkeusluvalla. Kananuorikoita koskevista säännöistä on julkaistu erillinen artikkeli Luomulehden numerossa 3/2021.

Kaikkiin rakennuksiin joudutaan tekemään muutoksia

Myös rakennuksiin kohdistuu uusia vaatimuksia, ja todennäköisesti kaikki luomumunantuottajat joutuvat jossakin vaiheessa tekemään muutoksia rakennuksiinsa. Niin sanotut kerroslattiakanalat ovat viime vuosikymmenen aikana syrjäyttäneet lähes kokonaan niin sanotut avokanalat myös luomutuotannossa. Monikerrosjärjestelmät ovat sallittuja myös jatkossa, mutta kerrosmäärä rajoitetaan kolmeen. Kanalan lattia lasketaan yhdeksi kerrokseksi. Vanhat kanalat, eli ennen vuodenvaihdetta rakennetut, saavat siirtymäajan 1.1.2030 saakka.

Ulosmenoluukkuja koskevat vaatimukset muuttuvat myös, ja 1.1.2025 lähtien ulosmenoluukkuja pitää olla nykyistä enemmän. Luukkujen määrä tosin riippuu siitä, kulkevatko kanat ulos suoraan kanalasta vai erillisen katoksen kautta

Uutena asiana tulevat myös enimmäismetrimäärät ulkoluukuista tarhaan. Ulkojaloittelualue saa ulottua enintään 150 metrin päähän siipikarjarakennuksen lähimmästä sisääntulo-/ulosmenoluukusta. Metrimääräiset vaatimukset antavat joustoa, jos ulkoilutarhaan on rakennettu riittävästi suojia, joita kanat voivat hyödyntää siirtyessään sisätiloista ulkoilemaan.

Eläinten ulkoilun merkitys korostuu

Ulkotarhan minimivaatimus on sama kuin ennenkin, eli neljä neliömetriä kanaa kohti. Aikaisemmin ulkoilua koskevissa säännöissä mukana ollut vaihtotarhavaatimus poistuu. Jatkossa jo yli kuuden viikon ikäisellä siipikarjalla on oltava olosuhteiden salliessa jatkuva pääsy ulkojaloittelualueelle ja mieluiten laitumelle. Ulkoilemaan tulee päästä vähintään toukokuusta lokakuuhun. Eläimiä ei kuitenkaan tarvitse, eikä saakaan päästää ulos, jos lainsäädännön perusteella määrätään ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun liittyviä rajoituksia ja velvoitteita.

Puhdistusaineille tulossa vielä tarkempaa ohjeistusta

Muutoksia on tulossa myös eläintiloissa sallittuihin puhdistus- ja desinfiointiaineisiin. Aineita koskeva lista on olemassa, mutta tarkempaa ohjeistusta on tulossa myöhemmässä vaiheessa. Puhdistus- ja desinfiointiaineiden osalta on menossa kahden vuoden siirtymäaika 31.12.2023 asti.

Uuteen asetukseen on kirjattu vaatimus 48 tunnin varoajoista myös nollavaroaikalääkkeille. Kirjoittamisen hetkellä tämän kohdan tulkinnasta ei vielä ole olemassa täysin varmaa tietoa.

Jatkossa erilaisten luomueläintuotantoon liittyvien lupien määrä kasvaa. Lupakäytäntöä on kuitenkin selkeytetty ja yhdenmukaistettu. Kaikki luvat ovat jatkossa samanhintaisia huolimatta siitä, ovatko ne ELY-keskuksen vai Ruokaviraston myöntämiä. Kaikkien lupien hinta tulee olemaan sama 88 euroa. Siipikarjapuolella lupia tulee pääsääntöisesti olemaan kolme. Kaksi näistä luvista haetaan ELY-keskuksesta ja yksi Ruokavirastosta.

Teksti: Katarina Rehnström
Kuva: Luomulehden arkisto/Senni Valiola

Kirjoittaja on Luomuliiton kotieläinasiantuntija.

Artikkeli on julkaistu Luomulehdessä 1/2022.