ihmisiä seisomassa pellolla

Luomutilojen hiilensidonta esille EU:n laajuisessa hankkeessa

Suomalaisilla luomutiloilla kehitetään seuraavat neljä vuotta ilmastoystävällisiä hiiliviljelymenetelmiä osana EU:n laajuista OrganicClimateNET-hanketta (suom. LuomuHiili). Kahteentoista EU:n jäsenmaahan perustetaan yhteensä 250 luomutilan pilottiverkosto, joka testaa ja tuottaa tietoa viljelymenetelmistä, joiden avulla voidaan sekä hillitä ilmastonmuutosta että auttaa maataloutta sopeutumaan sen seurauksiin. Suomessa toiminnasta vastaa Luomuliitto ry.

– Luomuviljelyn menetelmin on hoidettu maaperää jo kymmeniä vuosia. On hienoa, että luomutilojen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on tunnistettu ja tunnustettu myös EU-tasolla, kommentoi hankkeen koordinaattori Suomessa, Luomuliiton toiminnanjohtaja Susann Rännäri.

Suomeen muodostetaan kaksi pilottitilojen ryhmää. Kasvintuotantotilojen ryhmä rakentuu Varsinais-Suomeen ja kotieläintilojen ryhmä Etelä-Pohjanmaalle. Pilottitiloilla laaditaan asiantuntijan johdolla tilakohtainen hiiliviljelystrategia.

– Tämä on tiloille hyvä tilaisuus kehittää toimintaa pellon kasvukunnon ja hiilensidonnan suhteen. Samalla saa vertaistukea muilta viljelijöiltä, kertoo pienryhmiä sparraava kasvintuotannon asiantuntija Erkki Vihonen Luomuliitosta.

Hankkeessa myös arvioidaan erilaisia hiiliviljelyn liiketoimintamalleja sekä tuotetaan tietoa ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvän päätöksenteon tueksi. Hanke tukee EU:n toimintasuunnitelmaa luomun edistämiseksi ja on linjassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa.

Hankkeen käynnistystapahtuma järjestettiin Luomuliiton kevätkokouksen yhteydessä 9.4.

OrganicClimateNET-hanketta koordinoi luomututkimukseen erikoistunut FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau), ja sitä toteuttaa 17 eri yhteistyötahoa 14 Euroopan maasta. Hanke on nelivuotinen, ja sitä rahoittaa Horizon Europe -ohjelma sekä Sveitsin koulutus-, tutkimus- ja innovaatiosihteeristö.

Lisätietoja:
Susann Rännäri
Toiminnanjohtaja
040 144 6160
susann.rannari@luomuliitto.fi