Suokas-seoskasvusto-herne-vehna-web

Ajankohtaisimmat muutokset luomukasvintuotantoon

Uusi luomuasetus astui voimaan. Luomulehti listasi tärkeimmät tuotanto-ohjeet kasvintuotannon osalta.

Luomutuotannon ja luomutuotteiden markkinoinnin tuotantosäännöt sisältävää parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 848/2018 ja sitä täydentäviä säädöksiä ryhdytään soveltamaan käytäntöön vuoden 2022 alusta alkaen. Kaikki suomalaiset luomuvalvonnan tuotantoehdot muutetaan vastaamaan EU:n luomulainsäädännön vaatimuksia. Kasvintuotannon ohje kertoo pelloilla, kasvihuoneissa ja sienimöissä tapahtuvan tuotannon vähimmäisvaatimukset sekä luomutarkastuksia varten tarvittavan kirjanpidon vaatimukset.

Uutta peltoviljelyyn

Uusi perusasetus määrittelee selvästi kaksi vähimmäisvaatimusta viljelykiertoon. Luomuviljelyn kasvinvuorotuksessa on oltava mukana palkokasveja, ja sen tulee sisältää viherlannoitusta. Aiempi asetusteksti oli epämääräisempi, ja sen vuoksi viljelykierron vähimmäisvaatimustason toteutumisen arviointi on ollut luomuvalvonnassa toisinaan hankalaa. Ruokaviraston uudessa tuotantosääntöjulkaisussa on esimerkkejä viljelykiertosuunnittelun avuksi.

Sallittujen lannoitus- ja maanparannusaineiden listasta poistuvat terästeollisuuden kuonakalkit, masuunikuona ja teräskuona.

Uutta lisäysaineiston käyttämisessä

Tähän saakka on ollut mahdollista käyttää jo ensimmäisen vuoden siirtymävaiheen siemensatoa seuraavan luomusadon kasvattamiseen. Tästä vuodesta alkaen kasvin on oltava kasvanut vähintään 12 kuukautta luomukasvualustalla ennen kuin siemeniä saa käyttää luomusadon kasvattamiseen. Varastossa olevat SV1-vuoden lohkolla viljellyt siemenet saa käyttää loppuun.

Ruokavirasto kokoaa ja julkaisee jatkossakin luettelon lajeista ja lajikkeista, joiden lisäysaineistoa katsotaan olevan riittävästi tarjolla. Eräkohtaisten lupien hakemisen mahdollisuus tavanomaisten siementen käyttämiseen jatkuu. Ruokavirasto jatkaa myös yleisen luvan luettelon kokoamista kasveista, joista ei ole saatavilla luomulisäysaineistoa.

Uutta on, että sertifioidun luomukylvösiemenen viljelyyn käytettävän tavanomaisen kantasiemenen hankkimiseen on oltava lupa.

Uutta siirtymävaiheeseen

Luomuvalvontaan liittyessä on mahdollista hakea siirtymävaiheen lyhentämistä silloin kun maa-alalla ei ole edellisinä kolmena vuonna käytetty luomussa kiellettyjä lannoitevalmisteita ja synteettisesti valmistettuja kemiallisia torjunta-aineita.

Maataloustukijärjestelmään kuuluvien alueiden, esimerkiksi luonnonhoitopeltoina ja viherkesantoina olleiden peltojen ja perinnebiotooppien, viljelyhistoria osoitetaan lohkokorttien muistiinpanoilla. Tukijärjestelmän ulkopuolella olevien viljelemättömien peltojen ja raiviopeltojen osalta siirtymävaiheen lyhentämisen edellytyksenä on paikan päällä tehtävä tarkastuskäynti.

Lyhennys haetaan ELY-keskukselta. Maatalousviranomaisen lausuntoa ei enää hakemukseen tarvita.

Rajauksia kasvihuonetuotannossa

Pääsääntö on, että luonnonmukaisessa kasvihuonetuotannossa kasvit on viljeltävä kasvualustalla, jonka kautta kasvin juuret ovat yhteydessä pinta- ja pohjamaahan. Kasvatussäkeissä, astioissa ja kiinteäpohjaisilla kasvatuspöydillä kasvattaminen on sallittua vain osalla kasveista.

Siemenistä kasvatettavien taimien ja emokasvista irrotetusta lisäysaineistosta kasvatettavien taimien kasvatus on jatkossakin mahdollista astioissa.

Koristekasvit, maustekasvit, lehtisalaatit ja syötävät kukat saa edelleen kasvattaa ruukuissa. Ruukuissa kasvatettuja kasveja saa myydä ruukkuineen kuluttajille, mutta ei enää ravintoloille ja laitoskeittiöille. Ravintoloille ja laitoskeittiöille niitä voi edelleen myydä leikattuina irti kasvatusruukusta.

Uutta luomutarkastuksiin

Luomusuunnitelman sisältöön tulee uusia vähimmäisvaatimuksia. Päivityksien ei tarvitse olla vielä tehtynä tämän vuoden luomutarkastushetkeen mennessä. Uusi sisällysluettelo löytyy ohjeista, ja Ruokavirasto uudistaa luomusuunnitelmien mallilomakkeet.

Vuonna 2022 tarkastaja voi tulla yllätyskäynnille ennalta ilmoittamatta. Monissa EU:n jäsenmaissa ennalta ilmoittamatta tehtävät tarkastukset ovat olleet käytäntönä jo pitkään. Suomessakin toimintatapaa aloiteltiin 2019, mutta koronapandemian aikana yllätyskäyntien tekeminen keskeytettiin. Jatkossa kymmenen sadasta luomuvalvontakäynnistä on ennalta ilmoittamaton.

Pidennetyn tarkastusvälin mahdollisuus

EU:n luomuasetuksissa annetaan mahdollisuus pidentää paikan päällä tehtävien tarkastusten tarkastusväliä sellaisten luomutoimijoiden osalta, joilla todetaan olevan vain pieni riski toimia luomusääntöjen vastaisesti. Kahden paikan päällä tarkastamisen pisin aikaväli voi jatkossa olla enintään 24 kuukautta.

Artikkelin kirjoittamisen aikaan Ruokaviraston suunnitelma on, että tänä vuonna kaikkien luomutoimijoiden tarkastus tehdään paikan päällä käyden. Ensi vuotta varten Ruokavirasto ja ELY-keskukset määrittelevät ja valmistelevat käytännöt, joiden avulla uusi toimintatapa saadaan käyttöön.

Teksti ja kuvat: Brita Suokas

Kirjoittaja toimii luomuasiantuntijana Luomuliitossa.

Artikkeli on julkaistu Luomulehdessä 1/2022.