maanviljelijä jonka taustalla nautoja

Vuoden Luomuyrityksessä tunnetaan karjan merkitys luomutuotannolle

Luomuliitto on myöntänyt Vuoden Luomuyritys -palkinnon LuomuMattisen tilalle Kouvolaan. Palkinto myönnettiin valtakunnallisten Luomupäivien yhteydessä Mikkelissä 1.11.2023.

LuomuMattisen yrittäjä Tommi Hasu viljelee gluteenitonta kauraa, hernettä ja rypsiä sekä pitää luomuemolehmiä. Hänet tunnetaan luomun puolesta puhujana ja aktiivisena vaikuttajana myös sosiaalisessa mediassa.   

– Tommi ottaa rohkeasti kantaa ruuantuotantoa koskevassa keskustelussa sekä pyrkii vaikuttamaan isompiin ongelmiin ja toimimaan esimerkkinä omalla tilallaan. Hän pistää itsensä likoon tärkeiden asioiden puolesta, Luomuliiton puheenjohtaja Janne Rauhansuu perustelee valintaa. 

Luomuliitto halusi palkintovalinnalla myös nostaa esille karjan keskeisen merkityksen luomutuotannossa. 

Tasaista tuloa ja kullanarvoisia ravinteita

LuomuMattisen tilalle laiduntava emolehmäkarja saapui sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna 2017. Hasun vanhemmat olivat siirtäneet tilan luomuun jo 1996. EU:hun liittymisen jälkeen tilalla oli luovuttu lypsykarjasta ja keskitytty viljan viljelyyn.

– Olen luomuviljan viljelijä, jolle karja on ykkösjuttu, Tommi Hasu kuvailee työtään.  

– Ennen lehmiä nurmen murskaus tuntui turhalta. Työhön palasi mielekkyys, kun märehtijät tulivat laitumille. Toki työmäärä kasvoi, mutta samalla tilan kestävyys ja luonnon monimuotoisuus lisääntyivät.

Karjanlantakomposti on tärkeä osa luomutilan ravinnehuoltoa typensitojakasveja sisältävien nurmien lisäksi.  

– Lanta on kultaan verrattava kustannustehokas ravinne. Tuntuu kuin meidän savimaat huutaisivat, että tätä me onkin odotettu. 

Ravinteiden kierrätyksen ja maisemanhoidon lisäksi naudat varmistavat tilalle tasaisen tuloksen.  

– Emolehmät tuovat tasaista tuloa, joten ne sopivat erittäin hyvin luomuviljelyn oheen.  

LuomuMattinen on hiiliviljelytila, jossa maan kunto on ykkösasia. Hasulle hiiliviljely tarkoittaa kiertoviljelyä luonnonmukaisen maatalouden menetelmin. Hasu muistuttaa, että luomu on aina sertifioitua ja valvottua tuotantoa. 

Luomuliitto myöntää vuosittain Vuoden Luomuyritys -palkinnon innovatiiviselle, ekologiselle tai muuten innostavaa esimerkkiä näyttäneelle luomuyritykselle. Voittajan valitsee Luomuliiton hallitus. Palkitsemisen avulla Luomuliitto haluaa kannustaa luomuyrittäjyyteen ja tehdä yrittäjien työtä näkyväksi.