Ruskea lehmä laitumella

Voiko luomumaitoa tuottaa parsinavetassa?

Lypsylehmiä ja lypsyhiehoja voi hoitaa parsissa, kun noudattaa parsikasvatusta koskevia luomueläintuotannon sääntöjä. Luomussa lihakarjaa ei ole saanut kasvattaa kytkettynä 30 vuoteen.

EU:n luomuasetus ja Ruokaviraston luomuehdot antavat mahdollisuuden hakea poikkeusluvan pitää nautoja kytkettyinä muulloin kuin poikimisen aikaan. Lupa haetaan ELY-keskuksesta.

Luvan voi saada yli kuuden kuukauden ikäisten maidontuotantoon ja siitokseen käytettävien lehmien, hiehojen ja sonnien parsikasvatukseen tilalle, jolla on enintään 50 yli kuuden kuukauden ikäistä nautaa.

Ehtona luvansaannille on, että käytössä olevien parsien on oltava riittävän pitkiä ja leveitä siten, että nauta voi seistä ja maata tasaisella alustalla. Parren etummaisen puoliskon on oltava kiinteäpohjainen, takaosassa saa olla ritilää. Kesäaikaan kytkyissä pidettävien eläinten on päästävä laitumelle päivittäin. Talvella niiden tulee päästä ulos jaloittelemaan vähintään kaksi kertaa viikossa.

Uudistetun eläinten hyvinvointilain parsikasvatusta koskevat säännökset vaikuttavat luomutiloihinkin. Hiehon iäksi on laissa määritelty kahdeksan kuukautta, eli kytkeminen voi alkaa sen jälkeen. Parsinavetat, jotka ovat käytössä 1.1.2024, saavat edelleen jatkaa lypsylehmien ja hiehojen hoitoa parsissa navetan käyttöiän loppuun saakka, mutta parsipaikkoja ei saa lisätä. Olemassa olevia parsia saa peruskorjata.

ELY-keskukset myönsivät vuoden 2022 aikana 11 parsikasvatuksen sallivaa poikkeuslupaa. Kaikkien tilojen, joilla oli olemassa oleva lupa, oli uusittava parsikasvatuksen lupa uudistettujen luomueläintuotannon tuotantosääntöjen tultua käyttöön. Lypsykarjaa oli viime vuonna luomuvalvonnassa kaikkiaan 135 tilalla.

Brita Suokas
Luomuasiantuntija
044 528 8722
brita.suokas@luomuliitto.fi