torjunta-ainetarkastus

Osallistu torjunta-ainejäämiä selvittävään kampanjaan

Luomuliitto osallistuu Euroopan laajuiseen ”Pesticide CheckUp” -kampanjaan, jossa mitataan torjunta-ainealtistusta Euroopan väestöstä. Tavoitteena on herättää keskustelua ja tietoisuutta torjunta-aineiden käytöstä. EU haluaa vähentää torjunta-aineiden käyttöä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Pellolta pöytään -strategian tavoitteeseen pääsemiseksi tulisi Suomessakin sopia torjunta-aineiden käytön vähentämiselle sitovat tavoitteet sekä keinot, joilla tavoitteeseen päästään. 

Mitä hiuksesi kertovat?

Tämän osallistavan kampanjan tavoitteena on testata Euroopan kansalaisten hiusnäytteiden sisältämiä torjunta-ainejäämiä. Kampanjan avulla lisäämme tietoisuutta siitä, että EU:n politiikkaa on parannettava ihmisten ja luonnon suojelemiseksi torjunta-aineille altistumiselta. Hiusnäytteistä analysoidaan 30 Euroopassa yleisimmin käytettyä torjunta-ainetta. Nämä ovat rikkakasvien, sienitautien ja hyönteisten torjunta-aineita, jotka on hyväksytty maatalouskäyttöön Euroopan unionissa. Lähettämällä hiusnäytteesi laboratorioon osallistut kampanjaan ja saat yhteenvedon kerätyistä tiedoista.

Miten osallistua?

  1. Tilaa testipaketti. Jokainen osallistuja tilaa testipaketin 15 eurolla. 
  2. Avaa pakkaus.
  3. Aseta vaaka paikoilleen.
  4. Leikkaa näyte hiuksistasi.
  5. Punnitse hiusnäyte.
  6. Paketoi näyte.
  7. Merkitse näyte.
  8. Lähetä näyte.

Tulokset riippuvat suuresti näytteen laadusta. Noudata näytteenotto-ohjeita tarkasti! Jos haluat kampanjan tulosten lisäksi saada näytteeseesi liittyvät yksilölliset analyysitulokset, on sinun maksettava analyysin hinta, eli 135 euroa (testipakkauksen hinnan lisäksi).