Pellolta pöytään -strategian luomutavoitteet mukaan CAP-suunnitelmaan

Luomuliitto on ottanut ilolla vastaan EU:n komission Pellolta pöytään- ja biodiversiteettistrategiat, joiden tavoitteena on kemiallisten lannoitteiden, torjunta-aineiden ja antibioottien käytön vähentäminen maataloudessa sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Strategiat linjaavat myös luomutuotannon osuuden kasvattamista 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

– Luomutuotannon hyödyt luonnon monimuotoisuudelle on nyt tunnustettu ansaitusti, kiittelee Luomuliiton toiminnanjohtaja Susann Rännäri.

Luomuliitto korostaa, että jotta tavoitteeseen päästään, se täytyy sisällyttää EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraavan kauden kansalliseen suunnitelmaan.

– Suomi tarvitsee oman kunnianhimoisen luomualan kasvutavoitteen sekä toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi. Maataloustuki ei yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan toimenpiteitä markkinoiden kehittämiseksi, Rännäri muistuttaa.

– Loppukädessä Suomi itse päättää, kuinka paljon se panostaa rahallisesti luomuun, hän huomauttaa.

Luomuliitto on sitoutunut eurooppalaisten luomujärjestöjen kattojärjestö IFOAM-EU:n kanssa tavoitteeseen kasvattaa luomutuotannon osuutta Suomessakin 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Luomuviljellyn pinta-alan osuus Suomessa on tällä hetkellä 13,5 % ja EU:ssa 7,7 %.