MTK:n ja Luomuliiton yhteistyö tiivistyy

Järjestöt lisäävät yhteistyötään edistäen yhdessä luonnonmukaista tuotantoa ja alan kehitystä Suomessa.

MTK ja Luomuliitto ovat päivittäneet yhteistyösopimuksensa. Yhteistyön tavoitteena on parantaa kotimaisen luomutuotannon toimintaedellytyksiä ja siten maatalouden biologista monimuotoisuutta. Järjestöt vaihtavat tietoa alan ajankohtaisista asioista ja hyödyntävät toistensa asiantuntemusta.

Keskeistä yhteistyö on luomutuotannon edunvalvonnassa niin kansallisen kuin kansainvälisenkin lainsäädäntötyön osalta.

– Sopimuksen myötä yhteistyöstämme tulee entistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Järjestöjen välinen yhteistyö on näissä asioissa tärkeää, vaikka aina ei oltaisikaan asioista samaa mieltä, sanoo Luomuliiton toiminnanjohtaja Susann Rännäri.

Yhteistyösopimus on MTK:lle tärkeä ja järjestö on siihen sitoutunut.

– Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön tiivistämisestä ja katsomme sen tarpeelliseksi luomutuotannon edunvalvonnan ja kotimaisen luomun kulutuksen parantamiseksi sekä luomuviennin edistämiseksi, kertoo MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

Luomuliiton ja MTK:n yhteisiä tavoitteita ovat muun muassa luomuun liittyvän byrokratian keventäminen sekä luomutuotantoon liittyvän tutkimuksen ja neuvonnan riittävien resurssien turvaaminen.

Lisäksi järjestöt tähtäävät kotimaisen luomuruuan käytön kasvattamiseen viestimällä kotimaisesta luomutuotannosta.

Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi.