Miten elintarvikkeiden merkinnät muuttuvat uuden luomuasetuksen myötä?

Uuden luomuasetuksen soveltaminen siirtyi vuodella ja alkaa vasta 1.1.2022, jolloin myös luomuelintarvikkeiden suomenkielisen tuotantopaikkamerkinnän muutos astuu voimaan. Ruokavirasto on kuitenkin tulkinnut, että pakkausmerkintämuutoksia voi soveltaa jo tämän vuoden aikana. Muutokset on hyvä huomioida ajoissa luomutuotteiden pakkaussuunnittelun yhteydessä. Mikä sitten muuttuu?

Kun käytetään Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnusta eli lehtimerkkiä, sen kanssa samassa visuaalisessa kentässä on mainittava, missä tuotteen maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu – aivan kuten ennenkin. Ilmaisutapa sen sijaan muuttuu, ja sen tulee olla jossakin seuraavista muodoista tapauksen mukaan:

  1. a) ’EU:n maataloudesta’, kun maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu unionissa;
  2. b) ’muusta kuin EU:n maataloudesta’, kun maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu kolmansissa maissa;
  3. c) ’EU:n ja muusta kuin EU:n maataloudesta’, kun osa maatalousperäisistä raaka-aineista on tuotettu unionissa ja osa kolmannessa maassa.

Vastaava ruotsinkielinen merkintä ei muutu, koska asetusteksti ei muutu näiltä osin. Vain suomenkielinen käännös on uusi.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa sana ’maatalous’ voidaan tapauksen mukaan korvata sanalla ’vesiviljely’. Samoin sanat ’EU:n’ ja ’muusta kuin EU:n’ voidaan korvata tai niitä voidaan täydentää maan nimellä tai maan ja alueen nimellä, jos kaikki tuotteeseen sisältyvät maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella.

Vähäiset ainesosat voidaan jättää ottamatta huomioon edellyttäen, että näiden kokonaismäärä maatalousperäisten raaka-aineiden kokonaismäärästä on enintään viisi prosenttia. Aiemmin huomioon ottamatta jätettävien ainesosien kokonaismäärä maatalousperäisten raaka-aineiden kokonaismäärästä oli enintään kaksi prosenttia.

Siirtymäaika vuoden 2021 aikana vanhoilla merkinnöillä pakatuille tuotteille jatkuu vuodelle 2022, eli niitä saa markkinoida vielä vuoden 2022 aikana kunnes varastot loppuvat.

Lisätietoja: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848 art. 32 kohta 2 sekä 834/2007 art. 24

Jaana Elo
Elintarvikeasiantuntija
040 964 1518
jaana.elo@luomuliitto.fi