Minkälaisia muutoksia elintarvikelain uudistus tuo omavalvontaan?

Meneillään olevan elintarvikelain (MMM 1397/2019 ja MMMa 47/2020) kokonaisuudistuksen tavoitteena on keventää byrokratiaa, eli vähentää lainsäädännöstä toimijoille ja valvontaviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja parantaa toimintaedellytyksiä kuitenkaan vaarantamatta elintarviketurvallisuutta. Lakikokonaisuus on työn alla, mutta osa muutoksista, kuten omavalvonnan toteuttaminen, saatettiin voimaan jo tämän vuoden alussa. Tästä on tullut runsaasti yhteydenottoja myös Luomuliiton asiantuntijapalveluun.

Elintarviketoimijoilta ja maatiloilta ei enää vaadita erillisenä asiakirjana laadittua omavalvontasuunnitelmaa. Kuitenkin on hyvä muistaa, että lain mukaan toimijalla tulee olla järjestelmä, jonka avulla hän tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset.

Elintarviketurvallisuus perustuu siis edelleen suurelta osin toimijoiden omavalvontaan esimerkiksi siitä, miten laitteiden puhtaudesta huolehditaan tai kuinka hoidetaan haittaeläinten torjunta tai jätehuolto. Omavalvonnan tulokset tulee kirjata. Tämä velvoite on kirjattu myös yleiseen elintarvikeasetukseen.

Elintarvikelain muutos on tuonut lähinnä enemmän joustoa omavalvonnan kuvaamistapaan. Kokonaisuudistuksessa valvonnan painopiste on tarkoitus myös siirtää selkeämmin elintarvikehuoneistojen valvonnasta elintarviketoiminnan valvontaan, jolloin vaatimuksissa voidaan paremmin huomioida pienetkin toimijat.

Omavalvonta ohjaa ja tukee maatilan toimintaa – toimiva omavalvonta on tilan käyntikortti ulospäin.

Jaana Elo
Elintarvikeasiantuntija
Luomuliitto
jaana.elo@luomuliitto.fi
044 222 0879