Rännäri herne kukka vaaka

Luomuliiton kevätkokous: luomutuotanto parantaa maatalouden kriisinkestävyyttä

Luomuliiton kevätkokous toteaa kannanotossaan, että luomutuotanto on ratkaisu maatalouden ympäristövaikutusten ja fossiiliriippuvuuden vähentämiseen. Liiton kevätkokous järjestettiin 7.4. Kalajoella.

Luomussa ei käytetä lainkaan synteettisiä, maakaasulla valmistettuja typpilannoitteita, vaan luomutuotanto on typen suhteen omavaraista. Luomussa typpilannoitus perustuu biologiseen typensidontaan, karjanlantaan ja muihin kierrätysravinteisiin sekä maaperän hyvään kasvukuntoon. Muun muassa nämä tekijät tekevät luomusta muutoskestävää kriisien edessä. 

Luomutuotannolla päästään myös kohti EU:n Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita, joilla pyritään vähentämään synteettisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä. 

Kriisien keskellä EU:ssa viimeistellään suunnitelmia seuraavalle yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kaudelle. EU:n komissio on lähettänyt Suomelle palautetta koskien kansallisen CAP-strategiamme luonnosta. Palautteessaan komissio tuo esille, että Suomen ehdottamat ympäristö- ja ilmastotoimet ovat riittämättömiä. Komissio myös patistaa jäsenmaita hyödyntämään kaikki mahdolliset toimenpiteet, joilla voidaan parantaa ruuantuotannon huoltovarmuutta, vähentää riippuvuutta synteettisistä lannoitteista sekä muuttaa maataloustuotantoa kohti kestävämpiä tuotantotapoja.

– Luomu vastaa kaikkiin näihin haasteisiin. Siksi onkin varmistettava, että luomutuotantoon siirtyminen mahdollistetaan kaikille halukkaille ja että CAP-uudistuksella ei heikennetä luomutuottajien asemaa. CAP-suunnittelun loppuvaiheessa tulee huomioida, että kokonaisuus on luomutuotannolle suosiollinen, täsmentää Luomuliiton toiminnanjohtaja Susann Rännäri

– Myös erillisen siirtymävaiheen tuen ottaminen käyttöön voisi madaltaa viljelijöiden kynnystä siirtyä luomutuotantoon. Maaperän kasvukunnon parantaminen pitkään jatkuneen yksipuolisen viljelyn jäljiltä ei tapahdu yhdessä yössä. Lisäksi uuden luomulainsäädännön asettamat tiukentuneet vaatimukset nostavat luomutuotannon kustannuksia jo siirtymävaiheessa, Rännäri huomauttaa.

Energiaomavaraisuutta biokaasulla

Luomu, kuten muukin maataloustuotanto, tarvitsee fossiilisia polttoaineita etenkin työkoneiden polttoaineina. Luomuliiton kevätkokous esittää, että ruuantuotannon huoltovarmuutta tulee parantaa myös energiankulutuksen osalta panostamalla kotimaisen biokaasun tuotantoon. Biokaasun tuotannossa voidaan hyödyntää niin karjanlantaa kuin luomutilojen viljelykiertoihin sisältyvää nurmea. Prosessissa syntyvä mädätysjäännös on erinomainen lannoite, jonka käytöstä luomutiloilla on jo kokemusta.

– Kasvin- ja eläintuotannon eriytyminen eri alueille on ruuantuotannon ravinne- ja energiaomavaraisuuden näkökulmasta hankalaa. Siksi tulisikin pyrkiä alueellisesti tasapainoiseen tuotantoon, Luomuliiton puheenjohtaja Janne Rauhansuu esittää.

Ponnisteluissa biokaasun tuotannon lisäämiseksi ei Luomuliiton mukaan tule vaatia tuettavilta investoinneilta minimikokoa, jottei kannusteta kotieläintalouden keskittymiseen entisestään tai yhä suurempiin eläinyksiköihin.