leikkuupuimuri kaurapellossa

Luomutoimijat ehdottavat arvonlisäveron poistamista luomuelintarvikkeilta

Luomualan keskeiset toimijat tapasivat Tampereella 12.10.2023 KoneAgria-messujen yhteydessä ja ehdottivat konkreettisia toimia kansallisen luomuohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi.

Luomualan toimijat ovat huolissaan luomualan kehityksestä, sillä luomuviljellyn pinta-alan odotetaan tänä vuonna supistuvan viime vuoden 15 prosentista 13,7 prosenttiin. Luomusta luopuvat enimmäkseen kasvinviljelytilat. Tärkeimpinä syinä luomutuotannosta luopumiseen viljelijät mainitsevat työllistävän byrokratian sekä tuottajahintojen laskun ja siitä seuranneen kannattavuuden heikentymisen. Tuottajahintojen lasku johtuu mm. luomutuotteiden kulutuksen vähenemisestä koko Pohjois-Euroopassa yleisen hintojennousun seurauksena.

Suomen kansallisen luomuohjelman – Luomu 2.0 – tavoitteena on mm. luomuviljellyn peltoalan osuuden kasvattaminen 25 prosenttiin ja luomutuotteiden markkinaosuuden kasvattaminen viiteen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Ehdotus: 0 prosentin arvonlisävero luomutuotteille

Verkostokokouksessa katsottiin, että luonnonmukaisten tuotteiden kulutuksen lisäämiseksi kansallisten tavoitteiden mukaisesti luonnonmukaisia tuotteita olisi tuettava siten, että niiden arvonlisävero poistetaan.

Ehdotus: kotimaisten luomuelintarvikkeiden käyttö 25 prosenttiin julkisissa hankinnoissa

Verkostokokouksessa katsottiin, että julkisen sektorin olisi sitouduttava hankkimaan 25 prosenttia kotimaassa tuotettuja luomuelintarvikkeita, kuten Luomu 2.0 -ohjelmassa todetaan. Koska kunnilla ja kaupungeilla on parhaillaan edessä ensi vuoden budjettikeskustelut, verkostokokous kehottaa päättäjiä myöntämään lisärahoitusta kotimaisille luomutuotteille.

Lisäämällä kotimaista luomutuotantoa lisätään samalla luonnon monimuotoisuutta. Useiden tutkimustulosten mukaan luonnon monimuotoisuus on luomutiloilla vähintään 30 % suurempi. Lisäksi kotimaisessa luomutuotannossa kierrätetään ravinteita tehokkaasti, mikä parantaa suomalaisen ruuantuotannon huoltovarmuutta. Luomukotieläintilojen merkitys ravinteiden kierrätyksessä on keskeinen.

Suomalainen luomutuotanto myös tuottaa yhteiskunnalle taloudellisia säästöjä, kun ruuantuotannon haitallisille ympäristövaikutuksille laitetaan hintalappu. Münchenin ja Bonnin yliopistojen sekä Thünen-instituutin 10 vuotta kestäneen tutkimushankkeen tulosten mukaan luomutuotannosta koituu yhteiskunnalle jopa 800 euron kustannussäästöt hehtaaria kohden, koska luomutuotannon ilmakehään, veteen ja maaperään kohdistuvat ympäristövaikutukset ovat muuta tuotantoa pienemmät.