CAP

Luomukorvausehtojen yksityiskohdat puhututtivat MMM:n ja Luomuliiton tapaamisessa

Luomuliitto keskusteli maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän sekä ministeriön virkamiesten kanssa CAP-valmistelusta ja luomukorvausehdoista 21.5.2021.

Tapaamisessa tuotiin esille luomun kasvutavoitteet, markkinoiden kehittäminen ja luomun tasapainoinen kasvu, myyntikasvivaatimus, ns. koko tila luomuun -ehto ja kotieläintilojen tuen muuttaminen eläinyksikköperusteiseksi.

Keskustellessa luomuviljellyn peltoalan kasvutavoitteesta kävi ilmi, etteivät Luomuliiton ja ministeriön tavoitteet käytännössä eroa kovin suuresti toisistaan. Ministeriö on ehdottanut tavoitteeksi 20 prosenttia luomuviljeltyä pinta-alaa vuoteen 2027 mennessä, kun taas Luomuliiton tavoite – 25 prosenttia – on kunnianhimoisempi. Ministeriö on määrittänyt tavoitteensa luomutuen piirissä olevasta pinta-alasta, ja Luomuliitto suosittaa käyttämään luomuvalvonnan piirissä olevaa pinta-alaa, joka paitsi on suurempi, myös antaa tarkan kuvan tosiassa luonnonmukaisesti viljellystä alasta.

Luomuliitto on ehdottanut, että eläinten hyvinvointi – käytännössä eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävien hoito- ja kasvatusmenetelmien edistäminen – lisättäisiin yhdeksi luomukorvauksen tavoitteista. Tämä ehdotus sai ministeriössä myönteisen vastaanoton. Eläinten hyvinvoinnin kirjaaminen luomukorvausehtoihin on tunnustus siitä, että luomu ja eläinten hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

Ministeri Lepän mukaan ministeriö on sitoutunut markkinoiden kehittämiseen ja luomualan tasapainoiseen kehitykseen. Panostuksia ammattikeittiöiden luomun käyttöasteen nostoon ollaan tekemässä. Ministeriö järjestää 15.6. Kohti 25 prosentin luomutavoitetta -webinaarin, jossa etsitään ratkaisuja luomun saatavuuden ja käytön lisäämiseksi ruokapalveluissa sekä siihen, miten 25 prosentin luomutavoite saavutetaan yhteistyöllä. Ruokaketjuhankkeitakin tullaan rahoittamaan, jotta voidaan kehittää hankintamalleja ja yhteistyöverkostoja, joiden avulla luomun käyttöastetta ammattikeittiöissä voidaan nostaa.

Keskustelussa kävi ilmi, että aiemmin esillä olleesta ehdotuksesta myyntikasvivaatimuksen laajentamiseksi kotieläintiloille ollaan luopumassa. Tiettyjä poikkeuksia myyntikasvivaatimukseen tultaisiin sallimaan myös jatkossa. Ministeriön ja Luomuliiton edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että myyntikasvivaatimus on heikko ohjauskeino luomutuotteiden lisäämiseksi markkinoilla.

Luomuliitto toi vahvasti esille, että niin sanottu koko tila luomussa -ehto on luomualalle vaikea pala. Tällä tarkoitetaan vaatimusta siitä, että jatkossa luomutilalla ei voisi enää pitää kotieläimiä tavanomaisessa tuotannossa ja peltoja luomutuotannossa. Vaatimus myös jakaa luomukenttää voimakkaasti. Periaatteessa ehto on hyvä, mutta toteutumiselle tulisi antaa lisää aikaa ja pohtia tarkemmin, miten asia voitaisiin ratkaista niin, että luomukorvaus edistäisi nimenomaan luomutuotannon lisäämistä. Ministeriö ehdotti erillistä keskustelutilaisuutta aiheesta. Kansallinen CAP-suunnitelma tulee lausunnolle 17.6., ja ennen tätä ei keskustelutilaisuutta ehditä järjestää. Lausuntoaika päättyy vasta 10.9., ja siihen mennessä on keskustelutilaisuuskin pidetty, ja parannusehdotukset viedään lausunnoissa perille.

Luomutuen muuttamisesta eläinyksikköperusteiseksi todettiin, että trilogit EU:n komission, parlamentin ja neuvoston kesken tullaan viemään loppuun viikon 21 aikana, minkä jälkeen selviää, onko eläinyksikköperusteinen tuki edes mahdollinen.

Luomuliiton puheenjohtaja Janne Rauhansuu kyseli myös yhteisen ruokastrategian perään. Strategian avulla kaikille olisi selkeämpää, mihin suuntaan Suomessa ollaan ruuantuotantoa viemässä. Ministeri Leppä kommentoi, että varsinkin maatalousstrategia tulisi päivittää, ja työhön ryhtymistä onkin ministeriössä jo pohdittu.