Haapamatti-karitsat

Tarvitseeko karitsoiden syömä karkearehumäärä kirjata rehunkulutusseurantaan?

Luomukotieläintarkastaja vaati tarkastusta tehdessään, että pikkukaritsoiden karitsakammarissa syömä väkirehumäärä pitää kirjata ylös. Tarkastaja halusi varmistaa, ettei märehtijöille asetettu 40 prosentin väkirehun määrän raja ylity. Tarvitseeko karitsoiden syömä karkearehumäärä kirjata rehunkulutusseurantaan?

Luomusääntöjen mukaan rehut pitää tosiaan kirjata ylös eläinryhmittäin, jotta tarkastaja voi katsoa, mitä rehuja ja kuinka paljon tilalla on kulunut. Tällä hetkellä olemassa olevissa tuotantosäännöissä lampaille ei ole määritelty mitään ikää, jolloin karkea- tai väkirehunkulutusta alettaisiin tarkastella. Pohdinnassa on, että asiaa täsmennettäisiin uusiin tuotantoehtoihin. Naudoilla asia on siinä mielessä selvempi, että niillä rehunkulutusprosentteja ruvetaan laskemaan kuuden kuukauden iästä lähtien.

Karitsat saavat pääosan tarvitsemastaan ravinnosta emon maidosta. Karkearehuja, kuten heinää, säilörehua tai laidunta, karitsoilla on yleensä tarjolla vapaasti. Karitsakammarissa tarjolla olevan väkirehun prosenttia ja vapaasti annettavan karkearehun määrää sekä juotua maitomäärää lienee vaikea laskea ja verrata keskenään. Tuottajan kannattaa kuitenkin kirjata ylös karitsoille annettujen väkirehujen määrä ja laatu. Lisäksi kannattaa kirjata, että karkearehua on vapaasti saatavana.

Katarina Rehnström
Kotieläinasiantuntija
katarina.rehnstrom@luomuliitto.fi
050 400 2556