maanparannusainetta kasoissa lumisella pellolla

Hallituksen esitys lannoitetueksi ylläpitää riippuvuutta tuontilannoitteista

Luomuliiton mukaan tuen tulisi kannustaa kierrätysravinteiden hankintaan fossiilisten tuontilannoitteiden sijaan. 

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee määräaikaista sähkö- ja lannoitetukea maatalouteen. Tuella halutaan korvata osittain sähkön ja lannoitteiden hinnannoususta aiheutuvaa tuotantokustannusten nousua maatiloilla ja siten varmistaa kotimaisen tuotannon jatkuminen ja huoltovarmuuden säilyminen. 

Luomuliitto toivottaa tervetulleeksi avun maanviljelijöiden kustannuspaineiden helpottamiseen haastavassa tilanteessa. Lausunnossaan liitto tuo kuitenkin esille, että suora tuki lannoitteiden hankintaan ei ole huoltovarmuuden näkökulmasta järkevää. Luomuliiton mukaan tuki tulisi kytkeä lannoitteiden ravinnepitoisuuksiin sekä kannustaa kierrätysravinteiden hankintaan. Samalla tulisi selvittää, miten lannan käyttöä voitaisiin tehostaa.

–  Esitys ei tällaisenaan ole myöskään oikeudenmukainen. Tuki kohdentuu tiloille, jotka ovat voimakkaasti riippuvaisia ostopanoksista, eikä kannusta optimoimaan ravinteiden käyttöä ja kehittämään tuotantoa kestävämpään suuntaan, kommentoi Luomuliiton puheenjohtaja Janne Rauhansuu.  

Samalla tuki syrjii tiloja, jotka ovat panostaneet ravinteiden suhteen omavaraisempaan ja siten kestävämpään tuotantoon. Tällaisia ovat esimerkiksi luomutilat, joiden ravinnehuolto perustuu maan kasvukunnon parantamiseen ja ravinteiden kierrätykseen fossiilisten tuontiravinteiden sijaan. Myös luomutilojen kustannukset ovat nousseet, koska energian hinnannousun ja inflaation vuoksi tilojen kaikki kustannukset ovat nousseet.  

Lausunnossaan Luomuliitto esittää myös, että lannoitteiden kustannustuen alarajaa tulee alentaa siten, että tuki olisi myös pienempien tilojen sekä vähän ostolannoitteita käyttävien tilojen käytettävissä.