kromosomeja

Esitys geenimuuntelua koskevan lainsäädännön keventämisestä huolettaa luomualaa 

Komission ehdotus on askel taaksepäin bioturvallisuudelle, valinnanvapaudelle ja kuluttajien tiedonsaannille, kritisoi luomutoimijoiden kattojärjestö. 

EU:n komissio julkaisi 5. heinäkuuta esityksen uudesta lainsäädännöstä, joka helpottaisi uudempien geenitekniikoiden avulla jalostettujen kasvien pääsyä EU:n markkinoille. Lain astuttua voimaan tietyt uusilla geenitekniikoilla tuotetut kasvit vapautettaisiin GMO-lainsäädäntöön kuuluvista riskinarvioinnin, merkinnän ja jäljitettävyyden vaatimuksista. 

Eurooppalaiset luomutoimijat ovat erittäin huolissaan lainsäädäntömuutoksen seurauksista. Joitakin päiviä ennen komission ehdotuksen julkistamista eurooppalaiset luomutoimijat vahvistivat oman kannanottonsa pitää luomuala gmo-vapaana kuten tähänkin asti. 

– Komission ehdotus on vaarallinen Euroopan siemenalan itsenäisyydelle sekä kuluttajien valinnanvapaudelle, kirjoitti eurooppalaisten luomutoimijoiden kattojärjestö IFOAM Organics Europe tiedotteessaan. 

– Komission ehdotus tulee johtamaan geneettisen materiaalin monopolisointiin vain muutaman yrityksen käsiin, koska nykyisen patenttijärjestelmän heikkoudet mahdollistavat sen. Jäljitettävyys on välttämätöntä, jotta kasvinjalostajia ja viljelijöitä voidaan suojella siementen patenteilta, järjestön puheenjohtaja Jan Plagge korosti ja jatkoi: 

– Kuluttajat haluavat tietää, miten heidän ruokansa tuotetaan, ja odottavat, että luomutuotanto on tuotantotapa, jossa ei käytetä geenimuokkauksen tekniikoita.  

Komission ehdotuksessa vahvistetaan luomun gm-vapaus, mutta siitä puuttuvat keinot sen säilyttämiseksi. Euroopan luomusektori vaatiikin EU:n parlamenttia ja neuvostoa ylläpitämään uusilla gm-menetelmillä jalostettujen lajikkeiden jäljitettävyyden elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa, selkeän lainsäädännöllisen perustan rinnakkaiselon turvaamiseksi sekä gm-tuotteiden merkintäpakon kuluttajien tiedonsaannin varmistamiseksi.

Teksti: Jukka Rajala ja Noora Mantere 
Kuva: Pixabay 

Lue myös Luomuliiton kannanotto komission ehdotukseen.