Suokas-Tuotepöytä-Okra-web

Viesti luomusta oikein suoramyynnissäkin

Torilla ja suoramyynnissä pätevät samat säännöt kuin muussakin luomutuotteiden markkinoinnissa. Vain luomuvalvonnan kautta luomusertifioituja tuotteita saa markkinoida ja myydä luomutuotteina.

Pakatuissa tuotteissa on oltava paikallaan vähintään tuotetta koskevat lakisääteiset elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja luomumerkinnät. Kuluttajan tulee saada myös irtotuotteita ostaessaan varmistus siitä, että tuotteet ovat aitoa luomua.

Nimeä tuotteet rehdisti

Luomu, luonnonmukainen, biodynaaminen, ekologisk, bio- ja eko-alkuisten ilmaisujen käyttäminen on sallittua vain silloin, kun tuote, jota myyntipöydällä on esillä, on tuotettu hyväksytyn luomutarkastuksen läpikäyneellä tilalla tai puutarhalla.

– Tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia ilmauksia, jos tuotteen pakkausmerkinnöissä, mainonnassa ja/tai kaupallisissa asiakirjoissa tuotetta ja/tai sen ainesosia kuvaillaan sellaisilla ilmauksilla, joilla ostajan annetaan ymmärtää, että tuote ja/tai sen ainesosat on tuotettu luomulainsäädännön mukaisesti, kuvaa Ruokaviraston luomuvalvonnan ylitarkastaja Sampsa Heinonen.

Jalostamattomien tuotteiden myyntinimityksiä ovat esimerkiksi luomumunia, biodynaamisesti viljeltyä porkkanaa, ekotomaattia ja biokauraa.

– Myös myyntiväittämien sijoittelu voi vaikuttaa ajatukseen siitä, mitä ostajan annetaan ymmärtää, jatkaa Heinonen.

Markkinoinnissa ei saa käyttää ilmauksia ”luomutilan kananmunia” tai ”luomutilan tomaatteja” sellaisissa tilanteissa, joissa tilan peltoviljely on luomuvalvonnassa, mutta munituskanala tai kasvihuonetuotanto ei ole.

Keruutuotteiden, kuten marjojen, sienten, mahlan ja villiyrttien, on myös oltava kerätty luomuvalvonnan hyväksymältä niityltä, metsästä- tai joutomaa-alueelta, jos niitä markkinoidaan luomutuotteina. Myös alkoholijuomia, taimia ja siemeniä sekä rehuja saa kutsua luomuksi vain silloin, kun ne on tuotettu luomuehdoin luomuvalvonnan piirissä.

Luomudokumentit mukaan torille ja REKO-jakoon

Irtotuotteiden myyjällä on oltava mukana tuottajan tai valmistajan luomutodistus, joka kertoo, että tuotanto on luomusertifioinnin piirissä.

Lisäksi myyntierän mukana tulee olla lähete tai vaatimuksenmukaisuusvakuutus, josta ilmenee tuote, tuottajan tiedot sekä luomutuotantoa valvovan viranomaisen tunnusnumero, joko ELY-keskuksen tai Ruokaviraston, sen mukaan, kumman viranomaisen valvonnassa tuotanto on.

Tuottajan ollessa itse myyjä hän voi ottaa mukaan myyntitilanteeseen luomutodistuksensa ja näin vahvistaa tuotteen luomulaadun silloin, kun ostaja sitä pyytää.

Muista EU:n luomulogo pakkauksiin

Valmiiksi suljetuissa kuluttajapakkauksissa on oltava valvovan viranomaisen tunnus, EU:n luomutunnus -logo ja tuotantopaikka. Tuotantopaikka on jäsenmaan nimi, jos vähintään 98 prosenttia tuotteen raaka-aineista on viljelty tai kasvatettu tietyssä maassa. Jos tuote koostuu useammista eri EU-maista tulevista raaka-aineista, kirjoitetaan ”Tuotettu EU:ssa”.

Kun tuotteessa on EU:n ulkopuolelta tulevia raaka-aineita ja tuote on valmistettu tai pakattu luomuvalvonnan piirissä EU:n alueella, tuotantopaikaksi kirjoitetaan ”Tuotettu EU:n ulkopuolella”.

Myyntipöydällä olevissa hintakylteissä ja hyllynreunamerkinnöissä EU:n luomumerkkiä ei saa käyttää.

Myös luomutuotteiden kuljetuksessa käytettäviin laatikoihin tai säkkeihin on oltava kiinnitettynä tuotetiedot, tuottajan tiedot ja valvovan viranomaisen tunnusnumero FI-EKO + numero. Jokaisella Suomen 15 ELY-keskuksella on oma luomutunnusnumeronsa. Jos tuote on Ruokaviraston luomuelintarvikejalostuksen tai keruutuotteiden ostojen valvonnassa, tunnus on FI-EKO-201.

Viimeistele vapaaehtoisilla luomumerkinnöillä

Lakisääteisten merkintöjen lisäksi pakkauksissa saa käyttää luomuviestiä vahvistavia luomumerkintöjä. Ne voivat olla tekstiä tai vapaaehtoisia luomumerkkejä. Tällaisia ovat maa- ja metsätalousministeriön hallinnoima aurinkomerkki, kansainvälinen biodynaamisen tuotannon Demeter-merkki ja Luomuliiton leppäkerttumerkki.

Aurinkomerkkiä saa käyttää Ruokaviraston luomuvalvonnassa hyväksyttyjen tuotteiden pakkauksissa ja markkinoinnissa. Merkin käyttöoikeus haetaan Ruokavirastosta.

Demeter-merkin ja leppäkerttumerkin saa käyttöönsä, kun tuotannossa noudatetaan Ruokaviraston luomuvalvonnan tuotantosääntöjen lisäksi näille merkeille laadittuja omia tuotantosääntöjä.

Demeter-tuotannosta kiinnostuneen tulee ottaa yhteys Biodynaamiseen yhdistykseen. Leppäkerttumerkin käyttöoikeutta haetaan Luomuliitosta.

Brita Suokas

Kirjoittaja toimii luomuasiantuntijana Luomuliitossa.

Artikkeli on tuotettu osana Miksi pakkausmerkinnät -hanketta, jota toteuttaa Marttaliitto kumppaneinaan Luomuliitto, Kuluttajaliitto ja Ruokatieto. Hanketta rahoittaa Ruokavirasto.