Arkisto: Tiedotteet

Vielä ehtii mukaan Vuoden Luomuyritys -kilpailuun

Luomuliitto myöntää vuosittain Vuoden Luomuyritys -palkinnon innovatiiviselle, ekologiselle tai muuten innostavaa esimerkkiä näyttäneelle luomuyritykselle.

Voittajan valitsee Luomuliiton hallitus ehdotettujen yritysten joukosta. Lue lisätiedot ja kerro ehdokkaastasi täällä.

Vuonna 2020 Luomuliitto myönsi Vuoden Luomuyritys -palkinnon suomusjärveläiselle Birkkalan tilalle yli 20 vuoden sitkeästä työstä kotimaisen luomuspeltin menekin edistämiseksi.

Luomuliitto kannustaa ottamaan kantaa CAP-suunnitelmaan

Luomuliitto on julkaissut kantansa maa- ja metsätalousministeriön luonnokseen Suomen CAP-suunnitelmaksi luomukorvauksen ja sen ehtojen osalta. Samalla Luomuliitto kannustaa kaikkia luomualan toimijoita jättämään lausunnon CAP-suunnitelmasta.

Lue lisää…

Koko tila luomussa -ehto toisi ongelmia kotieläintiloille

Antti Laitisen ja Alena Matveevan mukaan ylämaankarja sopii luomuun ja monipuolistaa tilan tuotantoa.

– Jos koko tila luomussa -ehto toteutuu, meidän tilamme siirtyy takaisin tavanomaiseen tuotantoon, toteaa juvalainen kananmunan ja naudanlihan tuottaja Antti Laitinen.

Maa- ja metsätalousministeriön luonnoksessa yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kansalliseksi strategiaksi esitetään luomutuen vaatimukseksi niin kutsuttua koko tila luomussa -ehtoa, joka astuisi voimaan vuonna 2023.

– Missään Euroopan maassa ei ole vaatimusta, että kaikki eläimet luomutilalla tulisi kasvattaa luomutuotantoehtojen mukaisesti. Niin kauan kun tavanomaisen lannan käyttö on sallittua, ei ole mitään järkeä lähteä tukiehdoissa tekemään tiukennuksia, joilla rajataan tavanomaisten eläinten pitoa luomutiloilla, Luomuliiton toiminnanjohtaja Susann Rännäri korostaa.

Suomessa on noin 900 tilaa, joiden pellot ovat luomutuotannossa ja eläimet tavanomaisessa tuotannossa. Rännärin mukaan ministeriön ehdottama vaatimus on ristiriidassa luomun kasvutavoitteen kanssa, sillä koko tila luomussa -ehto vähentäisi luomuviljeltyä peltopinta-alaa. Lue lisää…

Luomuliitto on tyrmistynyt luomukotieläintiloille suunnitelluista tukileikkauksista  

Maa- ja metsätalousministeriö esitteli 17.6. järjestämässään webinaarissa luonnoksen Suomen kansalliseksi strategiaksi seuraavalla yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kaudella. Esitys luomukotieläin tuen yksityiskohdista sotii luonnonmukaisen tuotannon periaatteita vastaan ja tarkoittaa käytännössä isoa tukileikkausta luomukotieläintaloudesta.

Ministeriön esityksessä esitetään luomukotieläintuotannon muuttamista eläinyksikkökohtaiseksi, kun tukea on aiemmin maksettu viljeltyjen hehtaarien perusteella. Luomukotieläintiloille esitettiin 122 euron eläinyksikkökohtaista luomukorvausta, kun tuki nyt on 134 euroa hehtaarilta. On vielä epävarmaa, hyväksyykö EU eläinyksikkökohtaisen tuen. Mikäli EU ei sitä hyväksy, maksetaan tuki hehtaariperusteisesti samansuuruisena. Hehtaariperusteisena tuki maksettaisiin niin monelle hehtaarille, kuin eläinmäärä riittää. Samalla luomukotieläintukea varten tarvittavaa eläinmäärää on esitetty kasvatettavaksi 0,3 eläinyksiköstä jopa yhteen eläinyksikköön per hehtaari. Tämä pakottaa suuren osan luomukotieläintiloista joko kasvattamaan eläinmäärää tilalla tai luopumaan luomukotieläintuotannosta kokonaan, jotta taloudelliset edellytykset säilyvät tilalla. Kokonaisuudessaan muutos merkitsisi tuntuvaa leikkausta luomutuotannon tukiin.

Lue lisää…

Tiedonjyvä-palkinto uudistavan viljelyn edelläkävijöille

Maataloustoimittajat ry on palkinnut Juuso Joonan ja Tuomas Mattilan Tiedonjyvä 2020 -palkinnolla Qvidjan kokeilutilalla Paraisilla pidetyssä tilaisuudessa 27.5.2021.

Palkinto myönnettiin ansiokkaasta työstä maaperän merkityksen ja uudistavan viljelyn nostamiseksi julkiseen keskusteluun. Palkitut ovat ansiokkaasti jakaneet tutkimustyönsä sekä omilla maatiloillaan tekemiensä käytännön kokeilujen tuloksia muiden maanviljelijöiden lisäksi sidosryhmille sekä medialle. Lue lisää…