Aluskasvit lisäävät maaperän eloperäisen aineksen määrää ja biologista monimuotoisuutta, parantavat maaperän vakautta sekä estävät maaperän tiivistymistä ja eroosiota.