Monilla tiloilla leikkaukset ovat niin suuria, että eläintenpito on uhattuna.