Tunnistaako hallitus luomualan ratkaisut ja mahdollisuudet, vaikka luomua ei olekaan hallitusohjelmassa mainittu?