Arkisto: Tiedotteet

Sikojen ulkoilukielto saatiin torjuttua

MMM tiedottaa, että esitetty sikojen ulkonapitokielto ei astu voimaan. Sen sijaan tulee suoja-aitavaatimus. Näin Luomuliittokin vaati lausunnossaan. Lue lisää…

Luomuliitto: Sikojen ulkoilukielto ei ole perusteltua

Luomuliitto katsoo tarpeelliseksi, että luomusikatilat rakentavat suoja-aidat afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi, mutta vastustaa maa- ja metsätalousministeriön esitystä kieltää sikojen ulkonapito kokonaan.

Lue lisää…

MTK:n ja Luomuliiton välille yhteistyösopimus

Luomuliitto ja MTK haluavat lisätä yhteistyötä suomalaisen luomutuotannon ja luomualan kehityksen edistämiseksi. Yhteistyöstä on sovittu liittojen puheenjohtajien allekirjoittamassa yhteistyösopimuksessa, jossa määritellään vuosittain ajankohtaisia painopistealueita ja edunvalvontatarpeita. Lue lisää…

Koetoimintalupa NeemAzalille

Luomutuotannossa ehkäistään tuhohyönteisiä mm. viljelykierron, houkutuskasvien ja kasvivalinnan avulla. Luomussa ei saa käyttää ns. keinotekoisia torjunta-aineita. Joitakin luonnollisista ainesosista koostuvia aineita saa käyttää, mutta niiden rekisteröinti on varsin kallista ja siksi läheskään kaikkia EU:n luomuasetuksen sallimia aineita ei ole saatavilla Suomessa. Yksi näistä on neem-puusta valmistettu NeemAzal. Lue lisää…

Yrittäjähenkinen viljelijä valitsi luomun

Kasvava kiinnostus luomua kohtaan näkyy esimerkiksi Varsinais-Suomessa, jossa Luomuliiton mentorina toimiva Janne Rauhansuu on saanut vastata moniin luomuun siirtyvien tuottajien kysymyksiin.

– Esimerkiksi rikkakasvien hallinnasta ja emolehmäroduista olemme saaneet monenlaisia vinkkejä niin neuvojilta kuin tuottajilta, kertoo luomuun tilansa siirtävä Juhani Suomi Taivassalosta. Lue lisää…