Stephen Briggs: Viljelijän ykköstehtävä on sitoa hiiltä maaperään

Peltojen säänkestävyyttä parannetaan yleismaailmallisilla keinoilla: jatkuva kasvipeitteisyys, minimimuokkaus, monipuolinen viljelykierto sekä peltometsäviljely.

Stephen Briggs – englantilainen luomuviljelijä, neuvoja ja konsultti – kertoi Porin Luomupäivillä marraskuussa, millä keinoin maataloudessa voidaan varautua ääreviin sääoloihin, jotka tulevat yleistymään ilmaston muuttuessa. Lue lisää…

Mikä määrittelee luomukelpoisen lannoitteen?

Vaikka luomutuotannossa lannoituksen ensisijainen lähtökohta on paikallisten ravinteiden hyödyntäminen, on varsinkin erikoiskasvituotannossa turvauduttava usein tilan ulkopuolelta hankittuihin kierrätysravinteisiin. Komissio on tehnyt näistä ns. täydennyslannoitteista toimeenpanoasetuksen 889/2008 liitteen, josta Eviralla on vielä täydentävää ohjeistusta.

Näissä on määritelty vaatimuksia raaka-aineiden sisällölle, alkuperälle, valmistustavoille ja käytölle, sillä osalle tuotteista, kuten turpeelle, on sallittu vain rajattu käyttö. Aivan täysin selkeää rajaa sallittujen tuotteiden määrittelylle on ehkä vaikea löytää. Ohjeissa voidaan nähdä yhtenä selkeänä tavoitteena ravinteiden kierrätyksen edistäminen. Toisaalta kuitenkin on haluttu varmistaa, että luomutuotannon ravinneomavaraisuus, puhtaus ja laatu pysyvät korkeana.

Sallittuja lannoiteaineita on jaoteltu kasvi- ja eläinperäisiin tuotteisiin sekä kansallisen tyyppinimiluettelon sivutuotteisiin. Kasviperäisiä tuotteita voivat olla esimerkiksi perunantuotannon sivuvirrat, eläinperäisiä vaikkapa lihaluujauho ja sivutuotteita vaikkapa tuhkat tai metsäteollisuuden kuituliete.

Luomuun sopivissa lannoitteissa on joitakin kategorisia rajoituksia. Esimerkiksi mineraalityppilannoitteiden käyttö on kiellettyä. Kotitalouksien biojätettä voi käyttää, jos se on erilliskerättyä. Luomussa on asetettu monille tuotteille tiukempia vaatimuksia raskasmetallien enimmäismääristä, ja nämä on hyvä tarkistaa esim. mietittäessä tuhkan lannoitekäyttöä.

Luomuun soveltuvia kierrätyslannoitteita tulee markkinoille jatkuvasti lisää, ja ravinteiden kierrätys ja tuotanto tulee varmasti jatkossa olemaan monen luomuyrityksenkin toimeentulona. Luonnonvarakeskus julkaisi kesällä uuden oppaan “Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille”. Vaikka kaikki kierrätysravinteet eivät automaattisesti luomussa olekaan sallittuja, on oppaassa käsitelty erikseen asiaa myös luomutuotannon näkökulmasta. Opas helpottaa toivottavasti alalle aikovien yritysten taivalta. Opas löytyy Luonnonvarakeskuksen sivuilta hakemalla myös netistä.

Mikko Rahtola
Puutarhatuotannon asiantuntija

Äänestä Luomuliiton hiiliviljelyprojektia

Luomuliitto osallistuu Ålandsbankenin Itämeri-projektin kilpailuun. Yleisöäänestyksen voittaneet projektit saavat rahoituksen, joten nyt äänestämään!

Luomuliiton projektissa koulutetaan mentor-viljelijöitä ns. hiiliviljelyn menetelmiin. Lue projektin kuvaus ja äänestä Itämeriprojektin sivuilla!

 

Luomutuotanto Itämeren pelastajaksi

Itämeren rantavaltiot päättävät uusista päästötavoitteista torstaina. Ravinteita kierrättävään luomutuotantoon siirtymällä on mahdollisuus vähentää ravinnekuormitusta merkittävästi – jopa 50 % Lue lisää…

Luomuliitossa tyrmistyttiin Marttilan GMO-innosta

Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila on erittäin huolestunut geenimuuntelun vyöryttämisestä kotimaiseen ruokaketjuun. Lue lisää…