Kaksi henkilöä ja nautakarjaa laitumella

Luomutuotannon kehityksen suunta täytyy saada käännettyä

Ruokaviraston julkaisemat luomuvalvonnan ennakkotilastot kertovat, että uusiakin tiloja tulee, mutta vanhoja lähtee huomattavasti enemmän. Tavoitteina ovat luomutuotannon edistäminen sekä luomuviljeltyjen peltopinta-alojen lisääminen. Kehitys on kuitenkin päinvastainen. Hallinnon tekemät päätökset ajavat luomutuottajat ahtaalle.

Lue lisää
pilvia-nettiin-01 (002)

Ehdokkaiden luomulupauksia seuraavalle hallituskaudelle

Kuinka puolueet aikovat edistää luomua seuraavassa hallituksessa? Tiedustelimme asiaa kahdeksalta suurimmalta puolueelta.

Lue lisää
kaurapelto

Suomen maatalouden strategia on ohjattava omavaraisemmaksi

Joukko tunnettuja suomalaisvaikuttajia nostaa juuri julkaistussa muistiossaan esiin suomalaisen maatalouden riippuvuuden tuonnista, ympäristövaikutukset sekä elintarvikesektorin alijäämän ja ehdottaa ratkaisuksi luomutuotannon merkittävää lisäämistä seuraavalla hallituskaudella.

Lue lisää
herne ja vehnä kasvavat pellolla

Luomuliitto vaatii muutosta myyntikasvivaatimuksen tulkintaan seoskasvustojen osalta

Luomuliiton hallitus vaatii, että seoskasvustot tulkitaan myyntikasveiksi, ja huomauttaa, että päätös on ristiriidassa maataloustuotannon ympäristötavoitteiden kanssa.

Lue lisää
maanparannusainetta kasoissa lumisella pellolla

Hallituksen esitys lannoitetueksi ylläpitää riippuvuutta tuontilannoitteista

Luomuliiton mukaan lannoitetuen tulisi kannustaa kierrätysravinteiden hankintaan fossiilisten tuontilannoitteiden sijaan.

Lue lisää
lehmiä laitumella navetan edustalla

Luomuliitto syyskokouksen kannanotossa: Alueellisesti monipuolinen ruuantuotanto parantaisi omavaraisuutta ja mahdollistaisi tehokkaan ravinteiden kierrätyksen 

Luomuliiton syyskokous totesi kannanotossaan, että omavaraisuutta ruuantuotannossa tulee tavoitella paitsi kansallisesti, myös alueellisesti ja että hallinnossa pitää purkaa mahdolliset esteet tämän kehityksen tieltä.  

Lue lisää