Parhaiten tämä onnistuu ottamalla laadukkaat viljavuusnäytteet pellosta ja analysoimalla niitä laajemmin kuin pelkän pH:n perusteella. Analysointiin löytyy apua OSMO-hankkeen materiaaleista Ruralia-instituutin sivuilta. Lisäksi Luomulehdessä on ollut runsaasti asiaan liittyviä artikkeleita. Kannattaa myös pyytää asiantuntijoilta apua analysointiin ja pohdintaan. Ajatustenvaihto voi tuottaa…