Käyttöoikeuden maksut. Luomuliiton hallituksen hyväksymä 12.5.2021.

Leppäkerttu-merkin käyttömaksun veloitus

– Käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksenä on Luomuliiton, tai sen jäsenyhdistyksen, tuottajajäsenyys.

– Leppäkerttumerkin käyttömaksu veloitetaan jäsenmaksun laskuttamisen yhteydessä keväällä.

Sopimus on sopimushetken hinnalla voimassa 3 vuotta.

– Perusmaksuun sisältyy maksimissaan kaksi leppismerkittyä tuotetta.
– Tuote on samasta raaka-ainelähteestä tehtyjä rinnakkaisia tuotteita. Mehiläisyhdyskunnankaikki tuotteet = 1 tuote. Avomaanvihannekset japeruna = 1 tuote. Kaikista tilan viljelemistäviljoista tehdyt jalosteet = 1 tuote

– Lisätuote laskutetaan valikoimaan tulosta seuraavan vuoden laskutuksessa.

Alkutuotanto ja tilalla tapahtuva omien tuotteiden jatkojalostus:

– Laskutus 70 euroa / vuosi.
– Lisätuotteet 25 euroa/ tuote.

Jatkojalostajat ja pakkaajat:

– Mikroyritykset (yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 työntekijää).
– Laskutus 110 euroa / vuosi.
– Lisätuotteet 50 euroa/ tuote. Yhden tuotteen rajaus keskustellaan hakijan kanssa.

Muut yritykset:

– Laskutus 220 euroa / vuosi. Lisätuotteet 75 euroa. Yhden tuotteen rajaus keskustellaan hakijan kanssa.

Merkin käyttöoikeuden saaneella on velvollisuus ilmoittaa uusista tuotteista ja hyväksyttää niiden pakkaukset.

Sopimuksen rikkomisesta seuraa:

– Merkin käyttöoikeuden poistaminen, jos yrittäjä ei maksa käyttöoikeusmaksua.
– Uuden tuotteen ilmoittamatta jättämisestä seuraa tuotekohtaisen maksun veloittaminen kaksinkertaisena, sinä vuonna kun uuden tuotteen markkinointi on havaittu.
– Jos Luomuliiton tekemissä pistokoetarkastuksissa tai muulla tavoin on saatu tieto, että tuotteet, joihin leppäkerttu -merkki liitetään, eivät enää ole luomua, Luomuliitto ilmoittaa asiasta elintarvikevalvontaviranomaisille, jotka tapauskohtaisesti tutkivat onko kyse kuluttajan harhauttamisesta tai jopa petoksesta.