Seuraavan hallituksen tehtävänä on sitoutua Luomu 2.0 -ohjelmaan ja pitää huoli sen täysipainoisesta toimeenpanosta, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.