Luomutuottajana Kalmari tuntee luomutuotannon erityispiirteet.