Asiantuntija vastaa

Valvatin torjunta?

Valvatti on lisääntynyt valtaisasti. Miten sitä pystyy torjumaan luomussa?

Valvatti on päässyt lisääntymään merkittäväksi kestorikkakasviksi lähes koko Suomen alueella. Luomuviljan suuren kysynnän vuoksi on, luomussa yleistyy yksivuotiset nurmet. Tämä tuo paineita onnistua rikkakasvien torjunnassa hyvin ja toisaalta antaa rikkakasveille paremman mahdollisuuden levitä. Ja kun ongelma ei ole pelkästään luomussa, vaan yhä enemmän näkee peltovalvattia myös tavanomaisilla pelloilla, on riski valvatin yleistymiseen olemassa.

Tärkeimpänä ehkäisykeinona ovat tiheät, satoisat kasvustot, joiden alla on kerääjäkasvit luomassa kilpailua, kun vilja alkaa tuleentua ja sadon korjuun jälkeen. Toinen tärkeä ennaltaehkäisevä toimenpide on piennarten niitto riittävän usein (kaksi kertaa kesässä).

Perinteisin ja tehokkain keino on perustaa ”valvatti”-lohkolle tiheä kaksivuotinen nurmi, jota niitetään 4-6 kertaa kesän aikana riippuen kasvukaudesta ja rikkakasvien kasvusta. Nurmi tulisikin niittää aina, kun valvatti on kasvanut kompensaatio pisteeseen (kompensaatiopiste = kasvit ovat kasvaneet juuressa olevan ravinnevaraston avulla siihen pisteeseen, kun ne alkavat kerätä vararavintoa juureen yhteyttämisen kautta).

Valvatin kompensaatiopiste on nykytutkimusten mukaan jo aikaisemmin kuin mitä yleisesti on oletettu eli 3-5 lehtivaiheessa (aikaisemmin 5-6 lehteä). Tämä tekeekin valvatin torjunnasta entisestään hankalampaa. Nurmen ensimmäinen niitto tulee suorittaa riittävän aikaisin. Viime vuosina tämä ensimmäinen niitto on pitänyt suorittaa jo kesäkuun alkuviikoilla.

Nurmen lajike valinnassa tulee huomioida niiton kestävät lajikkeet ja nopea jälkikasvukyky (valkoapila, ruokonata, raiheinät, mailaset jne.). Tämän lisäksi nurmen lajikkeiden tulisi olla monipuolisia ja siemenmäärän riittävä. Riittävä siemenmäärä on 25-30 kg /ha.

Valvatin torjunnassa harvoin riittää yksi nurmi vuosi. Yleensä rikkakasvien hyvän torjunnan aikaansaamiseksi tarvitaan kaksivuotinen nurmi. Tällöin saadaan myös lannoitusvaikutusta paremmaksi ja pystytään torjumaan monia muitakin rikkakasveja. Jos viljelykiertoon ei sovi monivuotinen nurmi on silloinkin paras torjuntakeino yksivuotinen tiheä kasvusto, joka joko tukkii kasvuston muilta (virna, mesikkä) tai jota pääsee niittämään tiheästi.

Parhain mekaaninen torjunta valvatille saadaan aikaiseksi heinä- elokuussa, kun päätetään nurmi. Tällöin kultivaattorilla, juolannostimella (Kvick-Finn), tai muulla sopivalla koneella rikotaan nurmen pinta ja nostetaan juurakkoja kuivumaan pellon pintaan. Kun juuret ovat kuivahtaneet kynnetään pelto ja mielellään kylvetään syyskylvöinen kasvi.

Valvatti saattaa yleistyä hyvinkin nopeasti lohkolla, joka on ollut aikaisemmin puhdas valvatista. Tästä syystä kannattaa miettiä erilaisia ehkäisykeinoja sekä toimenpiteitä, joilla voi valvattia ehkäistä jo etukäteen. Tämän lisäksi on hyvä miettiä alustavasti, miten toimitaan, jos jollakin lohkolla tulee valvatti ongelma. Miten muutetaan viljelykiertoa ja mitä mekaanisia torjunta mahdollisuuksia on mahdollista käyttää.

Kasvintuotannon asiantuntija Erkki Vihonen, puh. 040 9360 377

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! Lisää asiantuntijoista täällä.

Tämä kysymys ja vastaus myös Luomulehdessä. www.luomulehti.fi

Palveluja ja toimintaa tuotantosuunnittain.