Asiantuntija vastaa

Vaatimukset taimille?

käsi ja taimi Miten toimia, kun marjakasvien ja hedelmien luomutaimivaatimukset tiukentuivat?

Evira on ottanut tälle vuodelle aiempaa tiukemman linjan marjakasvien ja hedelmien taimituotantoa koskien ja tavanomaisten taimien käytölle ei ole enää myönnetty poikkeuslupia. Lisäysaineiston luomuvaatimus on toki ollut voimassa vuosia, mutta poikkeuslupia tavanomaisten taimien käyttöön on saanut varsin yleisesti, koska kotimaisen luomutaimituotannon määrät tai taimityyppivalikoima ei ole aina ollut riittävä kysyntään nähden. Erityisesti mansikan ns. frigo-taimia on käytetty huomattavia määriä ja mansikka on muodostanut eräänlaisen luomusääntöjen porsaanreiän, kun näillä taimilla sadon on katsottu olevan luomu jo istutusvuonna.

Tänä vuonna tavanomaisia taimia on kuitenkin saanut käyttää vain ns. emomaan perustamiseen. Tiukentunut tulkinta aiheutti neuvonnalle melkoisen kysymysten tulvan ja Luomuliitto yhdessä Eviran kanssa kävi keskusteluja, miten tilanne saataisiin ratkaistua niin, että sekä marjan- että hedelmänviljelyn viljelyalan lisäys olisi mahdollista ja luomutaimituottajatkin saisivat kehittymismahdollisuuden.

Mansikan osalta emotaimipoikkeus jäi pysymään. Puutarha Nyyssösellä on ollut jonkun verran tarjolla luomutaimia. Koskisen Jari Paraisilta on tuottanut pieniä määriä kotimaisiakin luomufrigotaimia ja Marja-Suomen taimituotanto on myös ilmoittanut luomufrigotaimia löytyvän rajoitetusti myös tuontitaimista. Taimituotannon lisääminen edellyttäisi kuitenkin taimitilausten tekemisten huomattavasti totuttua aikaisemmin.

Omenan osalta tämäkään ratkaisu ei toimi, vaan ongelmana on ollut ennen kaikkea suuri lajikevalikoima ja taimituotannon hitaus, eli suuremmat määrät joudutaan lähes aina tilaamaan vuosia etukäteen. Nopeaksi ratkaisuksi tilanteeseen on viljelijän omaehtoinen ilmoitus ELY-keskukseen hedelmänviljelyyn suunnitellun lohkon siirtämisestä siirtymävaiheen alkuun. Kun hedelmäpuut antavat pääsääntöisesti satoa vasta usean vuoden kasvatuksen jälkeen, ehtii siirtymävaihe kulua samalla uudestaan. Seuraavina vuosina täytyy arvioida uudestaan varsinaisten luomutaimien saatavuus ja taimien tilaamiseen liittyvät raja-arvot.

Puutarhatuotannon asiantuntija Mikko Rahtola, puh. 040 573 4791

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! Lisää asiantuntijoita.

Tämä kysymys ja vastaus julkaistu myös Luomulehdessä.

Palveluja ja toimintaa tuotantosuunnittain.