Tiedotteet

Luomuliitto: Työ luomuasetuksen parissa jatkuu

Luomuliitto toteaa, että työ jatkuu EU:n luomuasetukseen uudistuksen kanssa. Poliittinen yhteisymmärrys tulee seuraavaksi hyväksyä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa heinäkuun 17. päivänä sekä Euroopan parlamentin täysistunnossa tulevien kuukausien aikana, totesi maa- ja metsätalousministeriö eilen tiedotteessaan.

Luomun kattojärjestö IFOAMin EU-ryhmä arvioi seuraavaksi asetustekstin teknisen johdonmukaisuuden, soveltamistavat ja miten se tulee vaikuttamaan luomutoimijoihin ja tarkastustoimiin EU:ssa ja kolmansissa maissa. Esimerkiksi siemeniin ja tarkastuksiin liittyvät kohdat herättävät kysymyksiä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä totesi eilen Twitter-videossaan, että aikoo äänestää nyt esitettyä kompromissia vastaan, jos se nykyisessä muodossaan tulee ministerineuvoston äänestettäväksi. Hän toteaa, että lisäksi on pohdittava yhdessä toimialan kanssa uusia teknisiä ratkaisuja kasvihuoneisiin, joilla pystymme täyttämään komission vaatimukset pohjoisissa olosuhteissamme.

– Ei ole ollut puhetta uusista teknisistä ratkaisuista, joiden avulla routaisessa Suomessa pystyttäisiin tuottamaan ilman kasvualustoja. Luomukasvihuonetuotannon kasvua ei nyt saada käyntiin – kukaan ei lähde investoimaan ja sitten peli alkaa olla kilpailutilanteen takia menetetty, toteaa Luomuliiton mentor-verkostoon kuuluva kasvihuonetuottaja Kaijus Ahlberg Sipoosta.

Suomen suurimman luomukasvihuoneyrityksen Ikaalisten Luomun toimistusjohtaja Ari Kulmanen näkee asian hieman positiivisemmin, vaikka tekniset mahdollisuudet ovat epävarmoja:

– Nyt on pakko alkaa kehittämään kasvihuonetta, joka on uuden asetuksen mukainen. Parempi näin, että joku ratkaisu asetusprosessiin tuli.

Luomuasetuksen kompromissiesityksen mukaan kasvualustojen avulla toteutettu luomukasvihuonetuotanto voi jatkua Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa nykyisen asetuksen sääntöjen mukaisesti vuoteen 2030 asti. Lupa koskee vain niitä aloja, jotka on sertifioitu luonnonmukaisiksi 28.6.2017 mennessä. Nykyistä luomukasvualustatuotantoa ei saa laajentaa. Osana kompromissia komissio laatii vuoden 2025 jälkeen raportin kasvualustojen käytöstä luonnonmukaisessa tuotannossa. Raportista seuraavat mahdolliset muutokset ja jatkotoimet toteutetaan tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn kautta, jolloin komissio antaa uuden esityksen ja neuvosto ja parlamentti neuvottelevat asiasta uudelleen, kertoo MMM tiedotteessaan.

Myönteisenä kompromississa voidaan nähdä se, että hyvin toimivia luomutiloja ei tarvitsisi enää joka vuosi tarkastaa. Suomessa noin 90 % tiloista on sellaisia, että ne eivät saa yhtään korjauskehotusta vuotuisessa tarkastuksessa. Jatkossakin tarkastusväli olisi kuitenkin maksimissaan 24 kk, koska tarkastukset ovat luomun luotettavuuden perusta.

Lisätietoja: , puh. 0400 534003

Suomessa on vähän ns. maapohjaisia kasvihuoneita. Niissä ei ole tuotantoa talvella.

Luomukasvihuonetuotteiden vahvuuksia on muun muassa vähänitraattisuus.