Tiedotteet

Tuottajaorganisaation avulla lisää markkinavaltaa luomutuotteille?

Tuottajaorganisaatiolla pyritään vahvistamaan maataloustuottajien heikkoa asemaa elintarvikeketjussa ja lisäämään maataloustuotteiden markkinoiden vakautta. Tarkoitus on edistää elintarviketuotannon kannattavuutta ja laatua sekä täten myös kuluttajien mahdollisuuksia valita erilaisten tuotteiden välillä.

Tuottajaorganisaation tehtäviä voivat olla tuotteiden jalostaminen tai jakelu, yhteiset pakkaukset tai myynninedistäminen, laadunvalvonta, jätehuolto, tuotantopanosten yhteishankinta tai muut yhteiset palvelut. Se voi suunnitella tuotantoa ja neuvotella tuotteiden myyntisopimuksia, ja yhden tuottajaorganisaation hallinnassa voi olla useampia kuin yksi tuote.

Muuttuneet EU-säädökset tarjoavat isoja mahdollisuuksia tuottajien markkinaedunvalvontaan sekä tuotteiden hinnoista ja määristä neuvotteluun.

Tuottajaorganisaatio on tuottajien perustama horisontaalinen yhteenliittymä, jonka säännöt maaseutuvirasto Mavi hyväksyy. Mukana ei kuitenkaan saa olla teollisuuden eikä kaupan yrityksiä.

Tuottajaorganisaation hallitsemalle markkinaosuudelle ei ole enää asetettu kattoa, vaan ainoa ehto on, että kilpailua ei saa sulkea kokonaan pois. Tuottajaorganisaatio saa olla jopa määräävässä markkina-asemassa, mutta sitä ei saa käyttää väärin.

Miten eroaa osuuskunnasta?

Osuuskunta voi tehdä osittain samoja asioita kuin tuottajaorganisaatio. Osuuskunnan jäsenet eivät kuitenkaan voi sopia tuotteiden määristä ja tuotteista sitovasti, koska silloin kyseessä olisi kartelli. Osuuskunta voi kuitenkin hakea itsensä tuottajaorganisaatioksi, kunhan säännöt muutetaan sen mukaiseksi.

Tuottajaorganisaation tavoitteena ovat tasapainoiset markkinat; tuotetaan oikeita tuotteita vastaamaan kysynnän tarpeita. Organisaation sisällä tuottajat voivat päättää, kuka viljelee mitäkin. Tavoitteena on varmistaa tuotannon suunnittelu ja mukauttaminen kysyntää vastaavaksi erityisesti laadun ja määrän osalta. Lisäksi pyritään optimoimaan tuotantokustannuksia ja investointien kannattavuutta ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyviin vaatimuksiin vastaamiseksi sekä vakauttaa tuottajahintoja.

Organisaatio panostaa menekinedistämiseen ja tutkimukseen sekä edistää ympäristöä säästäviä viljelymenetelmiä. Tuottajaorganisaatio antaa tuottajilleen tarvittavaa teknistä tukea futuurimarkkinoiden ja vakuutusjärjestelmien käyttöön. Tuottajaorganisaatio neuvottelee jäsenten puolesta hinnoista sekä muista toimitusehdoista. Jäsen toimittaa kaikki tuotteensa tuottajaorganisaatiolle, eikä hän silloin saa myydä ohi. Suomessa toimii jo muutamia tuottajaorganisaatioita, mm. Närpes Grönsaker.

Tuottajaorganisaatiot esillä Luomupäivillä

Luomusiemen- sekä luomupuutarhatuotantoa tarvitaan lisää – voisiko tuottajaorganisaatiosta olla avuksi, pohditaan myös Luomupäivillä Porissa 15.–16.11. Miten tuottajaorganisaatio perustetaan, jos sellainen nähdään mahdollisena tai tarpeellisena? Luodaanko uusi organisaatio, vai onnistuisiko olemassa olevan muuttaminen tuottajaorganisaatioksi? Pitäisikö sen olla laajempi useamman tuotteen tuottajaorganisaatio, vai suppea yhdelle tuotteelle? MTK:n lakimies Marica Twerin on mukana Luomupäivillä ja kertoo hakemusmenettelystä ja uuden lain suomista mahdollisuuksista.

Luomupäivillä Jussi Nevanpää (vas.), Antti Vauhkonen, Timo Lepistö ja Marica Twerin keskustelivat tuottajaorganisaatioista.

Jaana Elo
Luomuliiton elintarvikeasiantuntija

Artikkeli on julkaistu Luomulehdessä 5/2018 osana Luomuliiton tuottajaorganisaatiohanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.