Tiedotteet

Tukipotin kasvu ei näy luomutuottajan kukkarossa

Savon Sanomat uutisoi tänään luomutukipotin mojovasta korotuksesta.

– Valitettavasti tämä tukipotin korotus ei tule näkymään tuottajan kukkarossa, muistuttaa Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila.

– Luomukorvaukseen esitetty vajaan kahdenkymmenen euron korotus sulaa laskevan yleisen tukitason mukana ja kokonaistukitaso tulee uudella ohjelmakaudella olemaan nykyistä alhaisempi myös luomutiloilla, jatkaa Lassila.

Kokonaistukitasoa tulee vähentämään myös luomutiloille sopivien vaihtoehtojen puute ympäristökorvauksen lohkokohtaisissa toimenpiteissä, jos hallituksen käsittelyssä oleva esitys maaseudun kehittämisohjelmasta toteutuu sellaisenaan.

Ohjelmaesityksessa väliinputoajiksi ovat joutumassa sellaiset luomukotieläintilat, joiden eläintiheys suhteessa peltoalaan on vähäinen. Suurin muutos tulee olemaan tiloilla joiden eläintiheys on alle 0,3 ey/ha ja he jäisivät uudella ohjelmakaudella ulos luomukotieläin- sekä LFA-korvauksen piiristä.

– Näin dramaattinen muutos asettaa kyllä monella tilalla kyseenalaiseksi luomukotieläintuotannon harjoittamisen mielekkyyden, toteaa Lassila.

Kokonaistukipotin kasvu 326 miljoonaan euroon uudella ohjelmakaudella, johtuu varautumisesta hallituksen luomutavoitteiden mukaiseen kasvuun. Hallituksen tavoitteena on kasvattaa luomuala 20 prosenttiin peltopinta-alasta vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaisi luomualan kaksinkertaistumista nykyisestä. Esitetty määräraha riittäisi ohjelmakaudelle, jos kasvu tapahtuu lineaarisesti ja esitetyn mukaisella hehtaarikohtaisella korvaustasolla.

– Se on tullut selväksi, että luomun kasvun täytyy perustua yhä enemmän terveisiin markkinoihin ja kysynnän kasvuun. Maatalouspolitiikkaa antaa kuitenkin signaaleita tuotannon kehittymiselle ja voi omalta osaltaan asettaa kannustimia tai esteitä tuotantomuotojen kehittämiselle.
Lisätietoja:
Jukka Lassila, Luomuliiton puheenjohtaja, puh. 050 529 0482

12.3. tiedote Maaseudun kehittämisohjelmasta: http://www.luomuliitto.fi/luomuliitto-tuet-eivat-saa-pakottaa-liian-intensiiviseen-tuotantoon/

Luomuliitto-kuvakokoelma, Lassilan tila 28.8.2012

Kuva: Marjo Koivumäki