Tiedotteet

Toimintakertomus 2012

Hallitus

Jukka Lassila hoiti hallituksen puheenjohtajan tehtäviä varapuheenjohtajana kevätkokoukseen asti, jolloin hänet valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi. Hallituksen muina jäseninä toimi Pekka Välinen, Seppo Lohtaja, Jorma Kallio, Katja Mahal, Paula Liukko ja Heli Ahonen. Hallitus kokoontui 12 kertaa ja lisäksi työtä tehtiin työryhmissä.

Henkilöstö

Elisa Niemi toimi toiminnanjohtajana. Palkkakulut jäsenmaksutuloista sekä Luomenek-hankkeesta.

Mikko Rahtola hoiti Mentor-hanketta. Rahoitus neuvonnan valtionavusta ProAgrian kautta.

Jukka Lassila toimi puolipäiväisenä edunvalvontavastaavana. Palkkakulut jäsenmaksutuloista.

Kestävän kehityksen ammattikorkeakouluopiskelija Tiina Hautala toimi harjoittelijana touko-elokuussa lähinnä toiminnanjohtajan apuna. Tukityöllistetty Tatiana Demyanova avusti rekisterin päivitystoimissa 8.10.-9.11. Harjoittelijoiden työpanoksesta ei tullut kustannuksia Luomuliitolle Hautalan muutamia matkakuluja lukuunottamatta.

Luomulehden päätoimittajana toimi Jukka Lassila ja toimitussihteerinä Elisa Niemi.

Yleiset kokoukset

Kevätkokous (21 osallistujaa, 10 luomuyhdistystä oli edustettuina) pidettiin 21.4. Helsingissä Luomuliiton Luomuvallankumous-kampanjan luomuseminaarin jälkeisenä päivänä. Syyskokous (20 osallistujaa, 12 luomuyhdistystä oli edustettuina) pidettiin Tampereella 15.11. Luomupäivän jälkeisenä päivänä.

Toimintalinja I JÄRJESTÖ

Maksaneiden jäsenten määrä on 1676 (maksamattomia jäseniä 160) ja jäsenmaksutuotot 78 430 e. Vuoden 2011 toimintakertomuksessa jäsenmäärä oli 1832, jäsenmaksutuotot 71 075,40 e. Jäsenmäärä pysyi siis suunnilleen ennallaan eli kasvattamisen tavoitteisiin ei päästy. Luomutuotannosta eläkkeelle jääminen ja maksuvaikeudet ovat tavallisimmat syyt lopettaa jäsenyys.

Luomulehti 6/2012 meni näytenumerona kaikille Eviran rekisterin antamille luomutuottajille ja siinä panostettiin poikkeuksellisesti myös Luomuliiton ja Luomulehden mainostamiseen. Tämä on alku jäsen- ja tilaajakampanjalle, joka toteutetaan 2013.

Paikallisyhdistyksien toimijoita tavattiin kutsuttaessa heidän kokouksissaan sekä muissa tapahtumissa, mm. Pro Luomu ry:n Lisää luomua –kiertueen tilaisuuksissa. Luomuyhdistyksien aktiivisuutta tuettiin mm. Luomuviikon tapahtumien järjestämiseen kannustamalla ja avustamalla.

Hallitus toimi aktiivisesti ja työryhmien toimintaa kehitettiin. Suuria keskusteltavia asioita oli mm. luomuvalvonnan kehittäminen ja Luomuliiton neuvonnan kehittäminen. Hallitus ei pitänyt mielekkäänä tehdä liiketoimintasuunnitelman päivitystyötä vaan siirsi sen seuraavaan vuoteen.

Leppäkerttu-merkin myöntämissopimuksen tekivät ESVY, Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Savo-Karjalan luomuyhdistys. Leppämerkkiä tuotiin esille tarjouksena, mutta täsmäkampanjointi jäi vähäiseksi.

Luomuvallankumous laukaistiin käyntiin huhtikuun lopulla. Sen tavoitteena on poistaa luomun kasvun esteitä. Lisää osiossa tiedotus.

Liitto on jäsenenä seuraavissa: Pro Luomu ry, Elinkeinoelämän keskusliitto, Ekologiska landbrukarna, Maatalouden erityisyhdistysten liitto, Maaseutukeskusten liitto, Suomen luomumatkailuyhdistys ECEAT, IFOAM ja IFOAM EU-group. Lisäksi Luomulehti on Aikakauslehtien Liitossa.

Toimintalinja II EDUNVALVONTA

Luomuliitto antoi lausuntoja

 • kotitalousjätteen käytöstä lannoitteena luonnonmukaisessa tuotannossa MMM:lle
 • eräiden elintarvikkeita koskevien kansallisten säädösten kumoamisesta MMM:lle
 • Euroopan unionin tuotantosidonnaisten tukien vaikuttavuudesta ja täytäntöönpanosta MMM:lle
 • uudistettavasta Viljelijän ammattitutkinnosta opetushallitukselle.
 • Luomusopimuksien myöntämisestä MMM:lle

Luomuliiton IFOAM-edustajana toimi hallituksen jäsen Katja Mahal. Perusteellisemman tiedotuksen aloittamiseksi perustettiin Luomulehteen palsta Edunvalvontaa Euroopassa.

Luomuliitto tiedotti kiinnostuksestaan yksityisen luomuvalvonnan järjestämisestä ja asiasta keskusteltiin syyskokouksessa.

Sähköpostilistat toimivat keskustelun herättäjinä ja niillä tiedotettiin asioista myös ennakoivasti. Luomuyhdistyksille tiedotettiin mm. hallituksen pöytäkirjat ja yleisellä jäsenistön sähköpostilistalla annettiin Mitä me teemme –raportti vähintään joka toinen kuukausi.

Jukka Lassila osallistui MMM:n luomualajaoksen, MTK:n luomuvaliokunnan ja luomuvilja-alan yhteistyöryhmän kokouksiin. MMM:n elintarvikeneuvottelukunnan jäsenenä toimi Tuomo Karhunen. Toiminnanjohtaja osallistui Luomuinstituutin perustamishankkeen ohjausryhmään.

Mikko Rahtola osallistui Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansalliseen ohjausryhmään. MTT:n hankkeissa: Kannattava tuotanto – toimivat myynti- ja jakelukanavat sekä markkinamekanismit luomukasviksilla (Luomukasvis-hanke) ja EKOKAS, Helsingin yliopisto: Biohiili-hanke, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti: Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle –hanke.

Pro Luomu ry:n jäsenenä toimittiin aktiivisesti muun muassa suunnittelemalla tarpeellisia luomutuotantohankkeita. Lisäksi oltiin mukana arvoketjutyöryhmissä.

Luomuliitto on ollut aktiivinen luomukorvausjärjestelmän kehittämisessä uuteen 2014 alkavaan ohjelmakauteen. Yhteistyötä luomukorvauksen valmistelussa on tehty MTK:n ja ProAgrian kanssa. Ministeriön asettama luomutukijärjestelmän valmisteleva ryhmä asetettiin syksyllä 2011, jossa Luomuliiton edustajana toimii Jukka Lassila.

Toimintalinja III VIESTINTÄ JA LUOMUALAN VERKOSTOT

Luomuliitto tiedotti osana Luomenek-hanketta

 • Nielsenin kuluttajapaneelin tiedoista
 • Luomupäivien Lisää luomu ammattikeittiöihin ja Uutta tuotantoon yhteydessä
 • Luomu.fi-uutiskirjeissä yhteistyössä Ruralia-instituutin kanssa (teemat: ammattikeittiöt, Luomuviikko, Uutta kasvuun)

Luomuliitto tiedotti lisäksi:

 • Luomuliitto: valkuaisrehuntuotantoa täytyy kehittää
 • Luomuliitto: Suomen pidettävä kiinni GMO-vapaudesta
 • Huoltovarmuus yksi luomutuotannon vahvuuksista
 • Jukka Lassila Luomuliiton uusi puheenjohtaja
 • Suomen hallituksen ja EU:n sitoutuminen luomuun
 • Luomuvallankumous alkoi
 • Luomuliitto.fi uudistui
 • Hyvän ruoan marssit: Parempaa ruoantuotantoa
 • Luomuliitto tyrmistynyt saksalaismaidon tuonti-innosta
 • Luomuliitto: Kunnat tärkeitä ruokapäättäjiä

Luomuliittoon on tullut viikoittain haastattelupyyntöjä. Televisionäkyvyyttä saatiin Hyvän ruoan marssin ja Luomuviikon yhteydessä.

Ennen Luomuviikkoa julkaistiin Luomuliiton kritiikki saksalaisen maidon tuontia kohtaan. Tätä keskustelua käytiin laajasti ja se jatkui Luomuviikollakin. Jäsenistön palaute kannanotosta oli pääosin hyvää.

Luomuliiton uudet nettisivut julkaistiin syyskuussa. Samalla Luomuliitto teki niille luomuyhdistyksille nettisivun, joilla ei vielä sitä ollut. Uudesta sivustosta tuli paljon hyvää palautetta. Nettiviestintää on kehitetty yhteistyössä luomu.fi-sivuston kanssa. Luomuliitto siirrettiin kesällä Facebookissa ryhmästä sivuksi. Näkyvyyttä haetaan myös Facebookin Luomu-ryhmässä. Luomuvallankumous-kampanjalle julkaistiin omat blogipohjaiset nettisivut.

Luomuvallankumous-kampanjan osana Hyvä ruoan marssi järjestettiin osana ympäri EU:ta tapahtunutta vaatimusta paremmasta maatalouspolitiikasta – kansainvälisyyden ansiosta huomiota saatiin. Syyskuu on haastava aika tuottajien osallistumiselle, mutta heitäkin oli mukana marssilla, jossa oli sateisesta säästä huolimatta noin sata osallistujaa. Marssi päättyi Maalaistentorille, joka oli monta sataa henkeä vetänyt (sisä)tori- ja musiikkitapahtuma.

Luomuviikolla oli paljon paikallisia tapahtumia, jotka saivat näkyvyyttä ennen kaikkea paikallisissa medioissa.

Luomuliitto osallistui myös Okra-näyttelyyn, jonne mm. hallituksen jäsen Katja Mahalin ansiosta saatiin 9 toimijan yhteinen luomuosasto.  Elokuussa osallistuttiin Herkkujen Suomi -tapahtumaan.

Kasvot luomulle –hankkeelle haettiin rahoitusta yhteistyössä Ruralia-instituutin ja Pro Oivallus Oy:n kanssa. Rahoitus saatiin (Manner-Suomen maaseudunkehittäminen) ja sen avulla voidaan tehostaa 2013-2014 Luomuliiton yhteistyötä pienyrityksien kanssa.

Toimintalinja IV LUOMULEHTI

Luomulehden tilausmäärä laski hieman (2011: 2118 kpl) 2012: 2021 kpl. Noin 80 ennen vuotta 2010 aloitettua ilmaistilausta pyrittiin siirtämään laskutettavien puolelle, mutta valtaosa näistä ei niin läheisesti liiton toimintaan liittyvistä toimijoista perui tilauksen. Tavallisimmin taloudellinen tilanne sanotaan lehden tilauksen lopettamisen syyksi. Tilausmaksutulot ovat pienemmät 2012 kuin 2011 myös siksi, että laskutuskaudet ovat muuttuneet.

Lisää tilaajia haettiin mm. Luomupäivissä, messuilla sekä Luomuviikolla. Nettisivuille uutuutena tuli PDF-lehti, joka ilmestyy noin viikon paperiversion jälkeen.

Lehtitiimissä oli toimitussihteerin ja päätoimittajan sekä mainosmyyjän ja taittajan lisäksi Marika Auersalmi ja Mikko Rahtola.

Lehtineuvostoon tuli uutena jäsenenä Tiina Rintanen. Jäseninä jakoivat Seppo Lohtaja, Bertel Riska, Aira Sevón ja Kirsi Haapamatti. Neuvosto kokoontui kevätkokouksen ja syyskokouksen yhteydessä sekä antoi ideointiapua sähköisillä välineillä. Lehtineuvostossa keksittiin paljon ideoita ja mm. slogan Ammattitaito parantaa kannattavuutta – Luomulehti.

Luomulehdestä pyydettiin palautetta sähköpostilistalla ja Facebookissa. Kiittävää palautetta tuli kokonaisuuden innostavuudesta ja jutuista. Negatiivista palautetta tuli hyvin vähän.

Toimintalinja V LUOMUVILJELIJÄN AMMATTITAITO

Neuvontaa halutaan kehittää ja ideoita käytiin läpi Laatuketju-hankehakua varten. Valtionapu-hankkeena laitettiin ProAgrian kanssa yhteistyössä Puhelin- ja sähköpostineuvonta –hanke.

Mentor-hanke lähti käyntiin 2012 ja sai Laatuketju-hankkeena rahoituksen vuodelle 2013. Mentoreita ilmoittautui  alustavasti toimintaan mukaan 35 henkeä vuoden loppuun mennessä.

Luomupäivät Lisää luomua ammattikeittiöihin Helsingissä ja Uutta tuotantoon Tampereella saivat myönteistä palautetta. Osallistujia oli molemmissa yli 110.

Luomuliitto palkitsi Vuoden Luomuyrityksenä Topin Maatilamyymälän ja Vuoden Luomutuotteina: Juustoportin Luomu Maitorahka ja ammattikeittiösarjassa Munax luomumunamassa. Kunnianmaininta: Pajuniemen Luomu Herkkumaksamakkara.

 

Muut toimintakertomukset.