Tiedotteet

Luomuliitto: Sikojen ulkoilukielto ei ole perusteltua

Luomuliitto katsoo tarpeelliseksi, että luomusikatilat rakentavat suoja-aidat afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi, mutta vastustaa maa- ja metsätalousministeriön esitystä kieltää sikojen ulkonapito kokonaan.

– Luomusikatiloilla ulkoilualueet sijaitsevat tuotantorakennusten välittömässä läheisyydessä. Kaksinkertainen suoja-aita riittää ehkäisemään tartunnan, joka on mahdollista vain suorassa kontaktissa, toteaa Luomuliiton eläintuotannon asiantuntija Katarina Rehnström.

Sikaruttoa ei ole löydetty Suomessa. Baltian villisioissa tautia on todettu ja leviäminen esimerkiksi tuontituotteiden kautta täytyy ehkäistä. Tauti ei aiheuta vaaraa ihmisille.

Ministeriö on myöntämässä avustusta villi- ja villasikatiloille suoja-aitojen rakentamiseksi. Aitausavustusta tulee myöntää myös luomusikatiloille, vaatii Luomuliitto.

Luomusikaloita on Suomessa tällä hetkellä 14 maatilalla. Eläinten hyvinvointi ja luonnollisten käyttäytymistarpeiden toteuttaminen ovat alusta saakka olleet luomukotieläintuotannon tärkeimpiä tavoitteita.

Eläinten ulkoilu lisää hyvinvointia monella tapaa: ulkoilu tarjoaa eläimille liikuntaa, auringonvaloa ja raitista ilmaa. Lisäksi se antaa eläimille enemmän tilaa ja mahdollisuuden toteuttaa sikojen luonnollista tarvetta tonkia maata.

Eläinten ulkoiluttamisen positiiviset vaikutukset luomussa ovat vuosien mittaan vakuuttaneet myös tavanomaisen tuotannon asiantuntijoita ja ulkoilu on nykyään mahdollista valita osaksi eläinten hyvinvointituen kokonaisuutta.

Luomusäädöksien mukaan luomusioilla on oltava mahdollisuus päästä ulkotarhaan vähintään toukokuusta lokakuuhun.

Lisätietoja:

Katarina Rehnström, Eläintuotannon asiantuntija, puh. 040 9362 150

Pirjo Siiskonen, Luomuliiton puheenjohtaja, puh. 044 0752 755

Katso lisätietoja aiheesta.